250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Fri Jun 23 06:45:02 UTC 2017

-------------------------------------------------------------------------------

Davy Mok 
Jackie Su 
Tricky Lan 
Scarface Hu 
Swingin' Larry Mo 
Cool Hand Wang 
Smilin' Davy Hui 
Ricky Lo 
Chin Bik (jade) [Female] 
Alexis Fong [Female] 
Chin Xiaojun [Female] 
Yau Shaoqiang (strong and profound) 
Ha Sai Yuk 
Ha Fu 
Sun Nuwa (mother goddess) [Female] 
Kwan Ning 
Sick Boy Kwok 
Teddy Miu 
Special Pien 
Becky Shing [Female] 
Karen Tong [Female] 
Jerry Pak 
Delia Ng [Female] 
Jack Zhu 
Smokin' Victor Tsui 
Dirty Eddie Sik 
Ti Xiaolan [Female] 
Harmony Jianbua [Female] 
Hou Sing-Yi 
Yiu Wu 
Shing Lieh 
Zeng Siu-Chang 
Crazy Horse Lung 
Woo Shipeng 
Sheri Kara [Female] 
Tsien Yuejiu 
Kara Zeng [Female] 
Hot John Chang 
Blackjack He 
Gigi Su [Female] 
Zeng Yuehai (beautiful moon) [Female] 
Rum Punch Kwok 
Adrienne Tsai [Female] 
Li Li (strength) 
Sun Yong [Female] 
Mad Terry Ba 
Young Bowie Sik 
Liang Fui-On 
Yi Sing-Chi 
Yu Tai 
Chin Shun 
Eagle Eye Chiao 
Lung Shiao-Chiang 
Emily Lee [Female] 
Lee Jing-wei (small bird) [Female] 
Yun Te 
Cynthia Ha [Female] 
Qiu Xuedi [Female] 
Long Time Shih 
Weird Barry Leung 
Jiang On (peace) 
Ugly Tsang 
Freddie Tseng 
Eugene Fat 
Harmony Kai [Female] 
Gum Hing-Hong 
Betty Ba [Female] 
Betty Kun [Female] 
Old Willy He 
Flash Davy Lang 
Xu Chen [Female] 
Delia Fang [Female] 
Sylvia Tsien [Female] 
Freddie Sheng 
John Chan 
Comrade Song 
April Li [Female] 
Robbie Yen 
Tieh Pa 
Hou Lijuan [Female] 
Teresa Ti [Female] 
Burton Woo 
Xiu Zhiyuan (ambition) 
Fong Chu Mei 
Porphyry Shih [Female] 
Yang Mei (beautiful, plum, sister, rose) [Female] 
Judge Shing 
Violet Fat [Female] 
Bang Bang Woo 
Danny Kwok 
Dark Tommy Tsui 
Karen Cheng [Female] 
Ti An (peace) 
David Leung 
Martini Hsiao 
Kwok Dai-Muk 
Gina King [Female] 
Golden Boy Mo 
Coral Hu [Female] 
Jackie Yip 
Breaker Zheng 
100% Miu 
Melodious Yuan 
Su Guotin (polite, firm, strong leader) 
Coral Tseng [Female] 
Zeng Tao 
Gum Lieh 
Tong Sying (star) [Female] 
Tieh Qun [Female] 
Barbie Woo [Female] 
Cynthia Ying [Female] 
Yi Kar-King 
Chen Weiqiang 
Sheri Hu [Female] 
Mo Guoqiang 
Artillery Lang 
Tang Wu 
Thunderin' Freddie Sheng 
Jadefinger Fat 
Kou Tak-Wah 
Jenny Mo [Female] 
Fat Hark 
King Fei 
Zhang Fui-On 
Liu Tu (jade) [Female] 
Cong Te 
Vivian Han [Female] 
David Sun 
Johnny Ni 
Lei An (peace) 
Sylvia Hui [Female] 
Big Brother Tseng 
Yuan Sai Yuk 
Norman Ho 
Ni Yuejiu 
Mo Yu (universe) 
Shing Yumei [Female] 
Red Lee 
Cheng Peijun [Female] 
Pao Eu-meh (especially beautiful) [Female] 
Sharp Tommy Yuen 
Scottie Yuen 
Lilith Sheng [Female] 
Willy Lan 
Lee Kung 
Two Fist Gum 
100% Yen 
Zheng Lung 
Kai Kuan-tai 
Daiquiri Pien 
Z.Z. Fong 
Yuan Chiu-Wai 
Kim Kok [Female] 
Emily Chan [Female] 
Quick Andy Kwan 
Mad Jimmy Lang 
Ni Tai 
Cassandra Yip [Female] 
Tan Chen [Female] 
Shing Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Hu Pa 
Huang Weiqian 
Shirley Kok [Female] 
Yuen Jian-jie 
Sammy Lung 
Harmony Li [Female] 
Napoleon Yip 
Quick Bobby Yung 
Yau Feng 
Z.Z. Mo 
Positive Yip 
Kou Ying [Female] 
Frances Mak [Female] 
Fang Qun [Female] 
Speedy Lo 
Tsai Sing-Yi 
Tsai Manchu (pure) 
Tsang Peng 
Ho Shen (spirit, deep thought) 
Porphyry Liang [Female] 
Mok Jaw-long (like a dragon) 
Sun Sai Yuk 
Cruel Harry Shiu 
Violet Hsiao [Female] 
Yip Feng 
Slick Scottie Liu 
Jianbua Xilan [Female] 
Teresa Yang [Female] 
Kwok Shiyu 
Brigitte Shiu [Female] 
Jiang Shiyu 
Cynthia Huang [Female] 
Lang Mei (beautiful, plum, sister, rose) [Female] 
Li Cheung (good luck) 
Toby Fat 
Hardass Dee 
Lee Chiu-Wai 
Tah Tse [Female] 
Cheng Da Chun (long spring) [Female] 
Dark Tommy Hui 
Melanie He [Female] 
Lau Tse [Female] 
C.C. Cong 
Candy Tsai [Female] 
Yiu Wu 
Qiu Jiahui (nice) [Female] 
Perry Chin 
Breaker Lei 
Yuan Lixue (beautiful snow) [Female] 
Qiu Yow (feminine) [Female] 
Norman Qiu 
Cheng Haixia [Female] 
Cynthia Ying [Female] 
Nina Lau [Female] 
Ugly Cong 
Sik Chin-Shek 
Hacksaw Yi 
Frances Wong [Female] 
Fennie Zhang [Female] 
Zhang Siu-Man 
Jack Song 
Coral Kai [Female] 
Tsang Te 
Yang Shoi-ming (life of sunshine) 
Atomic Kara 
Yu Kuang 
Yiu Huang Fu (rich future) 
Platypussy Wu 
Swingin' Willy Chang 
Brigitte Sun [Female] 
Tricky Pao 
Godfather Yi 
Smilin' Albert Lam 
Pien Haifeng 
Fan An (peace) [Female] 
Chan Wu 
Lai Tak-Wah 
Zheng Juijuan [Female] 
Tsang Meizhen (beautiful pearl) [Female] 
Kwan Shun-Kwan [Female] 
Sucker Punch King 
Danny Hou 
King Ah Kum (good as gold) [Female] 
Machine Gun Tsui 
Ng Lok (happiness) 
Scottie Lo 
Larry Tsang 
Mo Sau-Hin 
Sharp Mikey Jiang 
Rusty Mak