250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Sat Jan 18 06:00:02 UTC 2020

-------------------------------------------------------------------------------

Duncan Ha 
Ba Xiaoxuan 
Weird Frankie Wei 
Scottie Kuk 
Eagle Eye Su 
Yuen Quon (bright) 
Zhang Chung (intelligent) 
Ken Zhang 
Tsai Lieh 
Zhang Wai-Tak 
Sheri Shiu [Female] 
Tan Sya (summer) [Female] 
Fast Jimmy Zhou 
Sik Shun-Kwan [Female] 
Sharp Harry Shiu 
Fan Kuang 
Hsiao Qiurui [Female] 
Sammy Xiu 
Lei Lian (the graceful willow) [Female] 
Josie Hou [Female] 
Ricky Zhou 
Tah Peng 
Tora! Tora! Fat 
Ma Kien 
Dark Terry Liang 
Scottie Ba 
Sun Loo 
Swank Ollie Chin 
Mo Ka 
Gum Sze 
Mad Tony Kuk 
Pearl Yen [Female] 
Quick Teddy Ha 
Kok Hing-kai 
Adrienne Kou [Female] 
Li Man-Tat 
Young Jerry Han 
Susie Lan [Female] 
Plastic Ho 
Hot Willy Han 
Ni Chung (intelligent) 
Tam Ho (the good) 
Kou Shiao-Chiang 
Happy Ollie Lam 
Sun Fan-Kei 
Go Go Fat 
Chin Lien Hua (lotus flower) [Female] 
Su Peng 
He Dai-Muk 
Toby Lam 
Willow Xu [Female] 
Lee Hung (great) 
Zeng Kiu-Wai 
Bang Bang Tong 
Long Time Leung 
Vivian Shih [Female] 
Old Ollie Tsang 
Hardass Fong 
Cynthia Yi [Female] 
Kerry Mak [Female] 
Eddie Fong 
Sidecar Lam 
Chang Chi-Hei 
Fang Wing (glory) 
Golden Boy Tong 
Kou Shaoqiang (strong and profound) 
Su Lieh 
Vigorous Tam 
Godfather Ti 
Young Jackie Sik 
King Kuang 
Denny Shih 
Xiu Yixiao 
Mok Hung (great) 
Lung Yin (silver) [Female] 
Gina Woo [Female] 
Yu Huifang (nice fragrance) [Female] 
Fan Wing-heng 
Markie Ti 
Fan Shu-de 
Yen Qianru (nice smile) [Female] 
Tsai Wei 
Heavy Pien 
Kenny Gao 
Kelly Tseng [Female] 
Hot Tommy Tah 
Straight Tommy Tsang 
Miu Feng 
Ha Zhihuan (ambitious) 
Kok De-shi (a man of virtue) 
Swank Ollie Kun 
Duncan Ba 
Zheng Yow (feminine) [Female] 
Cong Kuai Hua (mallow blossom) [Female] 
Blue Hsiao 
Max Kok 
Toughy Miu 
Gina Kuk [Female] 
Bang Bang He 
Chang Jiahui (nice) [Female] 
Cool Teddy Kun 
Woo Ah Kum (good as gold) [Female] 
Denny Sheng 
Huang Far (flower) [Female] 
Kun Li (strength) 
Zeng Fu 
Kenny Zeng 
Smooth Denny Ma 
Positive Wong 
Pearl Song [Female] 
Yi Pa 
Daiquiri Song 
Ox Face Lang 
Tieh Kungzheng 
Black Frankie Pak 
Cutter Ma 
Hou Chu Mei 
Tseng Sau-Lung 
Old Ken Huang 
Yang Fan-Kei 
Ugly Kou 
Pearl Zhou [Female] 
Zhang Jian-jie 
Godfather Miu 
Denny Xu 
Kim Zhou [Female] 
Lang De-li (virtuous) 
Gum Jun (truth) 
Mok Kang 
Zheng Shun 
Tah Zhihuan (ambitious) 
Su Eu-funh (playful phoenix) [Female] 
Toby Mak 
Chang Huang Fu (rich future) 
Zhang Sing-Mo 
Sad Johnny Pao 
Willow Lam [Female] 
Hot Frankie Pao 
Sik Meizhen (beautiful pearl) [Female] 
Tieh Chun (spring) [Female] 
Li Wai-Tak 
Ugly Pien 
Hard Willy Ng 
Winchester Kwok 
Davy Kara 
K.K. Mak 
Smooth Barry Mo 
Yen Xiaoqin [Female] 
Tsang Zhixin (a man of ambition) 
Flash Rusty Gao 
Wu Ning 
Straight John Tah 
Lam Kung 
Albert Woo 
Ho An (peace) 
Napoleon Mak 
Hacksaw King 
Jimmy Hu 
Yi Tao 
Lung Shipeng 
Xiu Song 
Karen Yuan [Female] 
Weird Markie Kok 
Ying Yan [Female] 
Yi Kwok-Bun 
Wu Fui-On 
Chin Guan-yin (goddess of mercy) [Female] 
Tsai Yifu 
Young Willy Mo 
Ni Szu [Female] 
Scarface Tam 
Ha Eu-funh (playful phoenix) [Female] 
Hou Wang (hope or wish) 
Joe Don Jianbua 
Mad Ken Kai 
Yip Ding-bang (protect country) 
Danny Kara 
April Li [Female] 
John Chiao 
Liang Pa 
Bobby Mo 
Kwan Zhu 
Kwok Loo 
Platypussy Yiu 
Mr. Wei 
Cong Guan-yin (goddess of mercy) [Female] 
Electric Johnny Tan 
Happy Ollie Tong 
Dee Xiaoxuan 
Weird Mikey Fang 
Swingblade Yuen 
Jadefinger Tieh 
Kwan Peihsi [Female] 
Kenny Mo 
Sharp Toby Ma 
Straight Ken Pien 
Sharp Johnny Yu 
Tiffany Jiang [Female] 
Jackie Tsai 
Patti Jiang [Female] 
Huang Kuai Hua (mallow blossom) [Female] 
Ken Chen 
Wendy Zhu [Female] 
Ho On (peace) 
Blacky Fang 
Law Sau-Hin 
Li Sying (star) 
Swank Toby Tsai 
Kara Lieh 
Tommy Yiu 
Qiu Yow (feminine) [Female] 
Sharp Freddie Su 
Smokin' Markie Wang 
Daiquiri Mok 
Nina Tang [Female] 
Mad Jimmy Ha 
Ha Chi (the younger generation) 
Rum Punch Pien 
He Chia-liang 
Ugly Zheng 
Kelly Gao [Female] 
Freddie Ni 
Tam Chia-liang 
"I KILL YOU!" Leung 
Alexis Song [Female] 
Zhou Xiaobo [Female] 
Bang Bang Shiu 
Vigorous Sik 
Jiang Kong (glorious, sky) 
Jenny Zhou [Female] 
Violet Sik [Female] 
Kenny Mo 
Liu An (peace) [Female] 
Ma Ming-hua (brilliant, elite) 
Tsai Kuei-ling 
Lam Huang Fu (rich future) 
Electric Barry Ba 
Tommy Tsang 
Porphyry Wu [Female] 
Dee Qing [Female] 
Chiao Ming-Yam 
Rum Punch Woo 
Yuan Kong (glorious, sky) 
Violet Chang [Female] 
Rusty Yuen 
Ricky He 
Fang Xiumin [Female] 
Necessary Ng 
Jimmy Fan 
Kenny Kai