250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Fri Jul 21 14:30:02 UTC 2017

-------------------------------------------------------------------------------

Silky Yun 
Pien Yuzhu [Female] 
Thunderin' Davy Jianbua 
Tsang Kuan-tai 
Tsui Shun 
Tora! Tora! Sheng 
Willy Han 
Zheng Xiaojun [Female] 
Nancy Ho [Female] 
Han Hu 
Eugene Yun 
Hophead Wong 
Zhang Jet 
Shih Yuehai (beautiful moon) [Female] 
K.K. Shiu 
Fang Guoqiang 
Robbie Wei 
Miu Ying [Female] 
Gum Tai 
Blacky Yen 
Yau Lap-Man 
Yen Juijuan [Female] 
Leung Wai-Tak 
Shiu Runming 
Zeng Cheung (good luck) 
Fan Yixiao 
Fast Victor Ng 
Law Xingjiang [Female] 
Lo Hu 
Happy Frankie Lang 
Walker Fang 
Hardass Dee 
Duncan Gum 
Lord Lai 
Daisy Chain Yun 
Comrade Wang 
Kim Yuen [Female] 
Willow Chin [Female] 
Shih Xiaoxuan 
Victor Lo 
Zeng Ying [Female] 
Gigi Tan [Female] 
Porphyry Yuen [Female] 
Venomous Chang 
Lung De-shi (a man of virtue) 
J.J. Shing 
Pak Shun 
Johnny Ba 
Liberation Yuen 
DeeDee Lai [Female] 
Philip Mo 
Sun Kuan-tai 
Two Fist Lung 
Lau Wai-Tak 
Ti Kungzheng 
Tsai Tat-Ming 
Lucky Fang 
Liberation Chin 
Xu Ning 
Judge Wong 
Mad Harry Wei 
Heavy Sheng 
Pien Yan [Female] 
Lang Yong [Female] 
Strong Bennie Hui 
Lang Xiaoxuan 
Quick Davy Kwan 
Electric Victor He 
Daisy Chain Zhu 
Sun Weihong [Female] 
Swingin' Ken Lam 
Tang Lok (happiness) 
Strong John Kwok 
Wang Bik (jade) [Female] 
Emily Gao [Female] 
Jimmy Tang 
Yuan Yuying (jade flower) [Female] 
Stanley Kun 
Chang Sau-Yin 
Tommy Tieh 
Gum Kar-King 
Swingin' Ollie Sheng 
Su Yuet (moon) [Female] 
Pao Mei (beautiful, plum, sister, rose) [Female] 
Kenny Yau 
Ma Shilin (intellectual) 
Tam Kuai Hua (mallow blossom) [Female] 
Sheng Tong-ngo (Eastern Hill (good Feng Shui)) 
Ba Bik (jade) [Female] 
Chan Weiqian 
Eddie Mok 
Zheng Huifang (nice fragrance) [Female] 
Old Denny Yun 
Jackie Lo 
Robbie Hou 
Qiu Park (the cypress trees) 
Mo Anguo (protect country) 
Shelly Gum [Female] 
Cultural Revolution Chang 
Blacky Zhang 
Swank Kenny Yen 
Tora! Tora! Tieh 
Kai Sing-Chi 
Liang Hung (great) 
Sun Chin-Shek 
Cool Hand Tsui 
Sidecar Li 
Mo Lok (happiness) 
Kara Shih [Female] 
Larry Lan 
Tong Ushi (the ox) [Female] 
John Ying 
Norman Zeng 
Fat Yanjun [Female] 
Sheng Guotin (polite, firm, strong leader) 
Wang Feng 
Stanley Tang 
Mak Chin-Shek 
Knuckles Liu 
Lei Wai-Tak 
Sharp Teddy Lang 
Shih Xiaoxuan 
Swank Larry Yung 
Robbie Ng 
Betty Fang [Female] 
Zeng Yuwei 
Ba Li (strength) 
Cool Toby Yi 
Blacky Zhu 
Cynthia Sun [Female] 
Shiu Weihong [Female] 
Gum Mao [Female] 
Pao Xiaopeng 
Norman Lau 
Z.Z. Lo 
Chin Fang (fragrant) [Female] 
Bad Chucky Lung 
Flash Scottie Lai 
Icepick Wong 
Chang Man-Tat 
Tsai Wai-Tak 
Wu Da-xia (long summer) [Female] 
Sad Ollie Yun 
Cynthia Chan [Female] 
Fennie Pao [Female] 
Zhang Wai-Tak 
Rosie Hou [Female] 
Quick Terry Mo 
Flash Bobby Su 
Sidecar Zeng 
General Kou 
Tseng Da-xia (long summer) [Female] 
Bobby Tam 
Freddie Sheng 
Cynthia Qiu [Female] 
Eternity Ying [Female] 
Tang Ming-Yam 
Pinky Tsang 
Yu Kue Ching (sounds good) [Female] 
Eddie Yip 
Jackie Hou 
Shing Shaoqiang (strong and profound) 
Shih Te (special) [Female] 
Sun Yuejiu 
Brigitte Chan [Female] 
Wong Wing (glory) 
Duncan Yu 
Hou Chu Mei 
Jack Kara 
Napoleon Dee 
Kun Jun (truth) [Female] 
Young Larry Shiu 
Yuen Da-xia (long summer) [Female] 
Freddie Mok 
Tricky Hsiao 
Gao Bo (precious) [Female] 
Young David Lai 
Ollie Pao 
Thunderin' Ollie Ti 
Swingblade Tieh 
Walker Yuan 
Bazooka Tieh 
Flash Toby Li 
Tan Gangsheng 
Dee Shaoqiang (strong and profound) 
Yen Lan [Female] 
Stiff Barry Tam 
Stiff Bobby Zeng 
Fat Zhu 
DeeDee Zhou [Female] 
Willow Chiao [Female] 
Jianbua Kue Ching (sounds good) [Female] 
Emily Tsui [Female] 
Old Ken Leung 
Lucky Yi 
Yau Kwok-Bun 
Debbie Xiu [Female] 
Andy Lang 
Sweet Rusty Shih 
Smokin' Freddie King 
Kim Lang [Female] 
Pao Siu-Man 
Tseng Xiulan [Female] 
Jianbua Xiaoxuan 
Pien Sying (star) 
Sheri Liu [Female] 
Machine Gun Song 
Sweet Davy Kuk 
Denny Tsui 
Huang Xiaojun [Female] 
Mo Shing (victory) 
Tah Siu-Man 
Black Robbie Tong 
Ugly Shing 
Martini Qiu 
Lau Kiu-Wai 
Wong Yang (sun) [Female] 
Wong Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Leung Man-Tat 
Porphyry Hsiao [Female] 
Alexis Kwan [Female] 
Stanley Zhu 
Tan Mei (beautiful, plum, sister, rose) [Female] 
Mo Qianru (nice smile) [Female] 
Josie Ng [Female] 
Johnny Shing 
April Mo [Female] 
Thunderin' Freddie Kun 
Lucky Freddie Ma 
Willow Fat [Female] 
Swingin' Andy Tan 
Fast Freddie Chiao 
Gina Chin [Female] 
Eternity Yiu [Female] 
Hsiao Ho (the good) 
Duncan Ti 
Sucker Punch Zhu 
Old Johnny Li 
Cong Ping (duckweed) [Female] 
"I KILL YOU!" Kou 
Blue Tah 
Breaker Wei 
Quick Tony Jianbua 
Smokin' Ollie Shing 
Strong Jackie Yuen 
Sapphire King [Female] 
Philip Cheng 
Andy Han 
Young Eddie Tan 
Lucky Albert Kok