250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Tue Jun 15 06:30:01 UTC 2021

-------------------------------------------------------------------------------

Duncan King 
Cheng Sau-Hin 
Swank Toby Tsien 
Jadefinger Kuk 
Woo Bo (precious) [Female] 
Romeo Dee 
Ricky Zhou 
Adrienne Miu [Female] 
Ti Liko (protected by Buddha) 
Albert Mok 
He Dewei (highly virtuous) 
Wiseguy Leung 
Andy Ying 
Chang Loo 
Mok Eu-meh (especially beautiful) [Female] 
Happy Sun 
Su Fan-Kei 
Yiu Hou 
Fast Ken Li 
Tiffany Lam [Female] 
Pien Te 
Tah Wang (hope or wish) 
Bang Bang Jiang 
Thunderin' Albert Kou 
Master Chang 
Kelly Su [Female] 
Philip Fang 
Drunken Hu 
Scarface Ba 
Betty Gum [Female] 
Yun Hou 
Strange Willy Ng 
Hsiao Jian-jie 
Ng Yuejiu 
Chen Jun (truth) 
Alexis Kai [Female] 
Chiao Siu-Man 
Ken Chiao 
Yuen Cheung (good luck) 
Bobby Mok 
Tsien Kuei-ling 
Sun Shun 
Kwan Shilin (intellectual) 
Sick Boy Yun 
Wang Shiao-Chiang 
Hui Lingjuan [Female] 
Nancy Mo [Female] 
Mak Yueqin (moon-shaped lute) [Female] 
Yiu Kit-Ying [Female] 
Leung Jet 
Straight Jackie Ha 
Stiff Ollie Yi 
Alexis King [Female] 
Nina Ba [Female] 
Zhou Sing-Chi 
Hammer Tam 
Hui Kuang 
Romeo Pao 
Jenny Cheng [Female] 
John Shing 
Fennie Xiu [Female] 
Tam Te 
Lo Fu 
Gina Law [Female] 
Romeo Yau 
Betty Kara [Female] 
Crazy Horse Tang 
Mok Te 
Sammy Mo 
Eternity Ha [Female] 
Qiu Hou 
Weird Harry Lee 
Breaker Cheng 
Lau Ming-Yam 
Thunderin' Robbie Chan 
Yang Yixiao 
Cong Liang (good, excellent) 
Bobby Pien 
Toughy Wang 
Flash Sammy Ma 
Johnny Ho 
Vicky Kuk [Female] 
King Kwong (broad) [Female] 
Eddie Tong 
Fast Buddy Dee 
Zeng Chiu-Wai 
Scarface Tsui 
Barbie Kwan [Female] 
Lucky Tommy Sun 
Jiang Mao [Female] 
Ma De-shi (a man of virtue) 
Sammy Tam 
Ba Yuwei 
Shih Wang (hope or wish) 
Ng Huifang (nice fragrance) [Female] 
King Shun-Kwan [Female] 
Tsui Gangsheng 
K.K. Yuan 
Judge Cheng 
Dynamite Liang 
Ng Kit-wai 
Ying Sheu-fuh (elegant phoenix) [Female] 
Leung Man 
Hsiao Kwong (broad) [Female] 
Yun Tse [Female] 
Violet Tsien [Female] 
Tan Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Sweet Jack Yiu 
Tora! Tora! Fan 
Qiu Jun (truth) 
Sweet Ricky Yi 
Mo Fung (bird) [Female] 
Swingin' Danny Lau 
Toughy Dee 
Kun Bo (precious) [Female] 
Mikey Han 
Tah Yu (universe) 
Napoleon Mok 
Royale Cong 
Sik Wang (hope or wish) 
Lei Pa 
Venomous Kwan 
Golden John Ni 
Pao Zhihuan (ambitious) 
Chan Kuei-ling 
Wong Ah Kum (good as gold) [Female] 
Dirty David Mo 
Yung Sai Yuk 
Mary Lau [Female] 
Charlie Pak 
Xu Sing-Chi 
Xu Meizhen (beautiful pearl) [Female] 
Tsui Kuei-ling 
Scottie Li 
Mary Cong [Female] 
Fang Suk Wah 
Markie Liang 
Electric John Tah 
Huang Meh-e (beautiful posture) [Female] 
Shelly Yung [Female] 
Stiff Mikey Hui 
Teresa Gum [Female] 
Becky Tseng [Female] 
Pinky Hsiao 
Ken Yi 
Lam Siu-Chang 
Tan Liko (protected by Buddha) 
Song Yuzhu [Female] 
Chen Siu-Chang 
Andy Gao 
Delia Mo [Female] 
Tong Jaw-long (like a dragon) 
One Eye Liang 
Xu Yixiao 
Lee Shiao-Chiang 
Lang Shun 
Jianbua Yanjun [Female] 
Albert Cong 
Lucky Johnny Tah 
Tseng Tat-Ming 
Victor Dee 
Vivian Kwok [Female] 
Kun Guotin (polite, firm, strong leader) 
Cheng Chi [Female] 
Harmony Yip [Female] 
Tan Kit-wai 
Mikey Yun 
Sun Yang (sun) [Female] 
Tequila Cong 
Woo Hu (tiger) [Female] 
Smooth Danny Tan 
Pao Jin (gold) 
Yung Jin (gold) 
Bazooka Jiang 
Toby Sik 
Harmony Fong [Female] 
Big Brother Tseng 
Mo Bo (precious) [Female] 
Josie Yun [Female] 
Jack Woo 
Napoleon Ha 
Lord Yau 
Su Mao [Female] 
Porphyry Shing [Female] 
Lilith Yau [Female] 
Denny Ha 
Eugene Tong 
Two Fist Sheng 
Adrienne Tan [Female] 
Hard Jack Lei 
Wang Tak-Wah 
Hot Ricky Xiu 
Li Kungzheng 
Lang Tao 
Kok Cheung (good luck) 
Lang Yuejiu 
Zeng Man-Tat 
Law Kar-Ying 
Slick Rusty Xu 
Alexis Sun [Female] 
Albert Zhang 
Lei Hu (tiger) [Female] 
Kwok Kit-Ying [Female] 
Victor Leung 
Lucky Kenny Yau 
Rosie Liang [Female] 
Shelly Miu [Female] 
Frankie Shiu 
Lan Hung (great) 
Andy Tieh 
Coral Hsiao [Female] 
Swingin' Terry Xiu 
Zeng Liang-de 
Lam Shing (victory) 
Tan Shun 
Tang Kuang 
Black Willy Leung 
Tieh Sau-Yin 
Fan Yixiao 
Swank Tony Miu 
Shiu Haifeng 
Dynamite Gum 
Liu Ji-Dan 
Vivian Yen [Female] 
Shiu Shaoqiang (strong and profound) 
Hophead Gum 
Yiu Xiu Mei (beautiful plum) [Female] 
Jadefinger Chang 
He Sau-Lung 
Tong Pa 
Cynthia Chan [Female] 
Tora! Tora! Qiu 
Woo Shu-de 
Perry Tsien 
Tsien Weiqiang 
Fennie Pien [Female] 
Stanley Ng 
Smilin' Danny Sun 
Becky Chin [Female] 
Lai Lien Hua (lotus flower) [Female] 
Jackie Woo 
Yen Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Hui Kungzheng 
Tang Xiumin [Female] 
Lam Fan-Kei 
Breaker Mo 
Philip Ma 
Norman Shiu 
Hot Davy Mo 
Liu Haifeng