250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Wed May 24 09:30:01 UTC 2017

-------------------------------------------------------------------------------

Automatic Cong 
Bad Larry Sun 
Fan Pa 
Rum Punch Hou 
Yung Tao 
Porphyry Shih [Female] 
Swingblade Tsang 
Delia Liang [Female] 
Lai Siu-Lang 
Zheng Yow (feminine) [Female] 
Ng Feng 
Pak Fui-On 
Mok Peng 
Tam De-shi (a man of virtue) 
Davy Hou 
Ricky Li 
Sun Te 
Ricky Shiu 
Bad Bobby Yen 
Willow Chin [Female] 
Gigi Law [Female] 
Johnny Law 
Cheng Sying (star) 
Kuk Weihong [Female] 
Perry Ti 
Kelly Ha [Female] 
Thunderin' Johnny Tan 
Little Sister Tong 
Toby Ni 
Flash Andy Fat 
Chen Yuwei 
Weird Larry Xu 
Rum Punch Lung 
Flash Victor Hsiao 
Jimmy Kou 
Old Ken Pao 
Fast Bowie Cong 
Delia Ho [Female] 
Willow Kok [Female] 
Positive Yun 
Johnny Ni 
Gao An (peace) 
Norman Yen 
Lung Tak-Wah 
Kenny Song 
Kwan Kong (glorious, sky) 
Ho Lung 
Z.Z. Zeng 
Stiff Harry Ha 
Hophead Kou 
Leung Siu-Lang 
John Wong 
Jiang Ming-tun (intelligent heavy) 
Xiu Ming-Yam 
Bomber Ying 
Swingin' Frankie Gum 
Stanley Zhu 
Lan Cheh 
Old Terry Mo 
Tieh Mu Lan (magnolia blossom) [Female] 
Mak Huang Fu (rich future) 
Young Barry Zhou 
Joe Don Hou 
Nancy Liang [Female] 
Lo Kien 
Annie Song [Female] 
Bennie Chang 
Shelly Yiu [Female] 
Zhang Sing-Chi 
Pien Hing-kai 
Fong Sing-Mo 
Mo Shiao-Chiang 
Flash Albert Kou 
Wendy Fong [Female] 
Leung Hseuh [Female] 
Pao Chen (vast, great) 
Kun Hon-Keung 
Quick Tony He 
Electric John Yau 
Cong Chow (summer) [Female] 
Annie Fang [Female] 
Danny Kun 
Yau Liang-de 
Wong Ying [Female] 
Heavy Mo 
Liu Shing (victory) 
Straight Tony Tsien 
Leung Jaw-long (like a dragon) 
April Xiu [Female] 
Kou Haixia [Female] 
Denny Lai 
Ba Yan [Female] 
Kim Zhou [Female] 
Icepick Han 
Freddie Ba 
Harry Fong 
Gigi Shih [Female] 
Rosie Lee [Female] 
Ni Ching-Hsia [Female] 
Royale Lam 
Zhang Yuzhu [Female] 
Toughy Yu 
Fennie Pao [Female] 
Xiu Ho-Win (a loyal swallow) [Female] 
Yu Siu-Lang 
Li Xiu Mei (beautiful plum) [Female] 
Toby He 
Johnny Sheng 
Artillery Fong 
Zhou Keung (universe) 
Mo Yuejiu 
B.B. Lan 
Alexis Woo [Female] 
Cool Andy Yun 
Norman Hui 
Ba Chen (vast, great) 
Sammy Ho 
Denny Wei 
Liang Gong 
Hou Xiulan [Female] 
Lung Min [Female] 
Stephen Mo 
King Runming 
Xiu Shoi-ming (life of sunshine) 
Aimee Tam [Female] 
Go Go Miu 
John Lei 
Screwdriver Yuan 
Bang Bang Kwan 
Hu Ling (delicate and dainty) [Female] 
Xu Sau-Lung 
Duncan Yu 
Kenny Fong 
Patti Ying [Female] 
Wong Shilin (intellectual) 
Tan Lingjuan [Female] 
Freddie Xu 
Silky Yu 
Violet Sun [Female] 
Godfather Wong 
Napoleon Tsui 
Willy Sheng 
Sammy Zeng 
Kai Yifu 
Ti Chi-Wai 
Yung Hing-kai 
Napoleon Lung 
Chan Li Hua (pear blossom) [Female] 
Ni Sing-Chi 
Wu Huang Fu (rich future) 
Opal Chiao [Female] 
Kim Chen [Female] 
One Eye Lung 
Lau Shing (victory) 
Markie Sheng 
Sun Runming 
Jack Mo 
Tsai Xiaopeng 
Strong Freddie Cheng 
J.J. Hui 
Mad Toby Hui 
Gao Shun-Kwan [Female] 
Flash Ken Ti 
Shih Lingjuan [Female] 
Miu Tung (all, universal) 
C.C. Zhou 
Davy Yen 
Huang Hing-kai 
Kenny Chang 
Tsai Ming-tun (intelligent heavy) 
Venomous Lan 
Hot Chucky Zhang 
Huang Qianru (nice smile) [Female] 
Sik Lingjuan [Female] 
Frankie Wei 
Yun Dewei (highly virtuous) 
Wendy Chang [Female] 
Slick Barry Yuen 
Electric Victor Tang 
Tan Wing-heng 
Silky Tan 
Chucky Lan 
Young Tony Ti 
Mo Yuet (moon) [Female] 
Mr. Tang 
Tiffany Yung [Female] 
Zheng Kang 
Young Willy Jianbua 
Shih Shun 
Chen Sya (summer) [Female] 
Stanley Xu 
Gina He [Female] 
Quick Bobby Kwan 
Andy Chen 
Perry Lung 
Ma Huifang (nice fragrance) [Female] 
Tricky Lam 
Electric Teddy Jiang 
Bad Jimmy Chin 
Gao Jing-wei (small bird) [Female] 
Tong Ka-Yan 
Ying Sau-Lung 
Fast Willy Jianbua 
Liang Kong (glorious, sky) 
Tieh Mu Lan (magnolia blossom) [Female] 
Cool Andy Chan 
Hu Lap-Man 
Kim Liu [Female] 
Yuan Chuen-Chun 
Stephen Cong 
Fang Park (the cypress trees) 
Jackie Tam 
Icepick Tieh 
Flower Ti [Female] 
Buddy Ha 
Dirty Frankie Fong 
Ice Ice Shiu 
Mok Liko (protected by Buddha) 
Yau Sing-Mo 
Ni Siu-Lang 
Pak Kam-Kong 
Wu Baio 
Chiao Man 
Harry Yuen 
Vicky Tam [Female] 
Teddy Sun 
Yuen Yanjun [Female] 
Mak Hing-Hong 
Comrade Fong 
Duncan Wu 
Cheng Lien Hua (lotus flower) [Female] 
Melodious Pao 
DeeDee Ma [Female] 
Yen Huang Fu (rich future) 
Yu Peipei [Female] 
Thunderin' Scottie Cheng 
Susie Shih [Female] 
Cheng Sze 
Willy Chang 
Teresa Qiu [Female] 
Sweet Teddy Tsien 
Dark Tony Mak 
Song Keung (universe) 
Ying Peng 
Yip Zhiqiang 
Betty Yau [Female] 
Willy Chiao 
Romeo Zhou 
Kwok Yuejiu 
Cool Denny Sun