250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Fri Dec  4 11:00:02 UTC 2020

-------------------------------------------------------------------------------

B.B. Tsui 
Opal Yung [Female] 
Fast Barry Tsai 
Kok Li Hua (pear blossom) [Female] 
Tam Eu-funh (playful phoenix) [Female] 
Victor Zheng 
Mok Ming-hua (tomorrow's flower) [Female] 
Mo Cheung (good luck) 
Sammy Yang 
Coral Fang [Female] 
Black Andy Qiu 
Kara Yau [Female] 
Fennie Xu [Female] 
Tsai Lan [Female] 
Swingin' Scottie King 
Hot Johnny Liu 
Romeo Chang 
Electric Stanley Ng 
Blue Tseng 
Yi Hon-Keung 
Yau Jet 
Vicky Pien [Female] 
J.J. Tam 
Pao Chuen-Chun 
Yang Tong-ngo (Eastern Hill (good Feng Shui)) 
Ba Huang Fu (rich future) 
Zeng Te 
Ricky Zeng 
Xu Siu-Man 
Blacky Cong 
Jianbua Hui [Female] 
Tommy Ni 
Chin Lieh 
Vivian Lei [Female] 
Philip Ho 
Sheng Suk Wah 
Markie Sik 
Cassandra Kwan [Female] 
Lord Mak 
Crazy Horse Yi 
Cong Pa 
Bobby Yun 
Lo Baio 
Winchester Chen 
Fan Xiaopeng 
Ho Ming-Yam 
Kou Kien 
Royale Zhu 
Yiu Juijuan [Female] 
Pak Sying (star) [Female] 
Sun Ah Cy (lovely) [Female] 
Godfather Ha 
Cong Chin-Shek 
Lau Bo (precious) [Female] 
He Chiu-Wai 
Markie Yu 
Opal Liu [Female] 
Flower Dee [Female] 
Hot Chucky Jiang 
Max Li 
Hui Ding-bang (protect country) 
Kok Juijuan [Female] 
Robbie Lo 
He Sze 
Lilith Jiang [Female] 
Teddy Hui 
Kuk On (peace) 
Ma Yifu 
Patti Ma [Female] 
Fang Jing-wei (small bird) [Female] 
Denny Liang 
Tseng Zhiyuan (ambition) 
Flash Andy Ying 
Sik Quon (bright) 
Patti Ha [Female] 
Fennie Yau [Female] 
Zhang Liang-de 
Gina Lai [Female] 
Larry Mo 
Judge Tsui 
Alexis Yuan [Female] 
Sweet Freddie Jiang 
Lo Tao 
B.B. Tseng 
Chin Zhihuan (ambitious) 
Chen Mingxing [Female] 
Maverick Mok 
Zeng Yuejiu 
Golden Markie Sheng 
Su Chiu-Wai 
Liang Min [Female] 
Eternity Gum [Female] 
Fong Haifeng 
Sucker Punch Xiu 
Eugene He 
Zhou Ka 
Stiff Freddie Lam 
Cool Sammy Yi 
Jerry Cong 
Davy Lai 
Huang Weihong [Female] 
Judge Shing 
Sheng Lian (the graceful willow) [Female] 
Ha Dai-Muk 
Liang Sing-Yi 
Yip Yanhong [Female] 
Tsang Hou 
Sad Tony Zeng 
Rum Punch Tan 
Swingblade Chen 
Rum Punch Yuan 
Chang Zhixin (a man of ambition) 
Swank Victor Chin 
Miss Law 
Strange Jimmy Jiang 
Wendy Tsai [Female] 
Flower Yau [Female] 
Dead Eye Yi 
Ma Fu 
Han Pa 
Hot Jerry King 
Kara Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Yen Weiqian 
Bazooka Ng 
Sharp Chucky Zeng 
Toby Ha 
Jianbua Kit-Ying [Female] 
Mo Li (strength) 
Burton Yau 
Hu Yong [Female] 
Andy Lam 
Brigitte Pao [Female] 
Smilin' Tommy Tah 
Chiao Sze 
Ying Siu-Man 
Pao Yanjun [Female] 
Smooth Kenny Lam 
Gao Wing-heng 
Pinky Yuan 
Madame Zhang 
Ng Suk Wah 
Yuen Xiaojun [Female] 
Kou Bo (precious) [Female] 
Davy Chang 
Martini Cheng 
Bazooka Yen 
Screwdriver Tah 
Jenny Shih [Female] 
Porphyry Zheng [Female] 
Toughy Lei 
Chang Fui-On 
Fong Lung 
Violet Lam [Female] 
Gum Jiahui (nice) [Female] 
Freddie Tong 
Su Liang-de 
Markie Sheng 
Dynamite Shiu 
Jack Ni 
Chan Fui-On 
Cruel Stanley Yi 
Zhou Xingjiang [Female] 
Black Kenny Lau 
Perry Su 
Cool Scottie Gao 
Vivian Chan [Female] 
Chan Kiu-Wai 
Ma Tat-Ming 
Lo Dewei (highly virtuous) 
Shiu Zhiyuan (ambition) 
Liu Xiulan [Female] 
Dee Sau-Lung 
Scottie Tseng 
Ni Fan-Kei 
Tong Baio 
Becky Pien [Female] 
Yang Lihwa (a Chinese princess) [Female] 
Romeo Wu 
Wei Sya (summer) [Female] 
Larry Qiu 
Stanley Chang 
Mo Chen (vast, great) 
Shing Jiani [Female] 
Speedy Chin 
Patti Lee [Female] 
Hui Baio 
Mary Yang [Female] 
Winchester Kwok 
Ng Kam-Kong 
Stiff Jack Chen 
Cool Hand Chen 
Ma Chyou (autumn) [Female] 
Charlie Wu 
Stiff Andy Tang 
Max Lam 
Maximum Sun 
Lee Kong (glorious, sky) 
Ti Gan (dare, adventure) 
Bennie Yiu 
Song Sau-Lung 
Blue Wei 
Lai Wang (hope or wish) 
Happy Song 
Lucky David Mo 
Pak Lihwa (a Chinese princess) [Female] 
Yun Ah Cy (lovely) [Female] 
Bobby Liu 
Jadefinger Liu 
Bad John Yiu 
Kerry Gao [Female] 
Ni Lee (plum) [Female] 
Cruel Barry Wong 
Josie Yau [Female] 
Stiff Stanley Lung 
Susie Kwok [Female] 
Liu Liang-de 
Yuen Kiu-Wai 
April Fang [Female] 
Yu Tat-Ming 
Yip On (peace) 
Chin Chu Mei 
Woo Lian (the graceful willow) [Female] 
Vicky Ng [Female] 
Strong Ken Huang 
Lucky Danny Woo 
Long Time Fong 
Liu Te 
Thunderin' Ricky Fan 
Shing Tse [Female] 
Chin Ying [Female] 
Vicky Chan [Female] 
Song De-li (virtuous) 
Lee Lap-Man 
Huang Quon (bright) 
Fong Yixiao 
Chin Sau-Yin 
Smilin' Albert Shing 
Rusty Kou 
Pearl Fong [Female] 
Li Suk Wah 
Mad Willy Hsiao 
Song Gong 
Sylvia Wu [Female] 
Eddie Yang 
Madame Tam 
Bacardi Yun 
Larry Mok 
Emily Jianbua [Female] 
Liberation Qiu 
Gum Xiumin [Female]