250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Mon Oct 22 09:45:02 UTC 2018

-------------------------------------------------------------------------------

Lai Yumei [Female] 
Tricky Miu 
Wiseguy Xiu 
John Lo 
Yang Chiu-Wai 
Rusty Mo 
Zheng Sau-Yin 
Lei Fai (growth, beginning, or fly) 
Walker Hou 
Song On (peace) 
Sapphire Ho [Female] 
Sik Hou 
Strange Tony Kai 
Yuan Lok (happiness) 
Gigi Jiang [Female] 
Lang Yanhong [Female] 
Cruel Robbie Liang 
Philip Lau 
Go Go Pien 
Gina Ni [Female] 
Huang Guoqiang 
Old Bowie Tsai 
Song Zhu 
Charlie Lau 
Crazy Horse Yi 
Hou Siu-Man 
General Wang 
General Leung 
Charlie Lan 
Tsang Hing-Hong 
Ho Chung (intelligent) 
Sammy Ba 
He Ming-Yam 
100% Tang 
Tricky Tsai 
Brigitte Fong [Female] 
Cassandra Lei [Female] 
Ricky Tsang 
Hophead Chang 
Ti Rufen (nice fragrance) [Female] 
Kou Sing-Chi 
Electric Terry Kuk 
Lung Juijuan [Female] 
Kwan De-li (virtuous) 
Madame Sun 
Lung Kang 
Gao Eu-meh (especially beautiful) [Female] 
Jadefinger Tong 
J.J. Jianbua 
Wong Wang (hope or wish) 
Slick Frankie Wei 
Hu Jing-wei (small bird) [Female] 
Hot Harry Yiu 
Sik Chu Hua (chrysanthemum) [Female] 
Jerry Tah 
Max Chang 
Leung Shing (victory) 
Xiu Yu (universe) 
Plastic Yen 
Tseng Chu Mei 
Pao Chuen-Chun 
Mak Jin (gold) 
Hu Chi-Wai 
Duncan Gum 
Strange Albert Yuen 
John Fong 
Sweet Eddie Yuan 
Law Shu-de 
Chang Feng 
Tequila Xu 
Fan Ah Lam (like an orchard) [Female] 
Ho Hwei-ru (wise, intelligent) [Female] 
Frances Chiao [Female] 
Pak Meizhen (beautiful pearl) [Female] 
Ng Kam-Kong 
Hou Lin (beautiful jade) [Female] 
Quick Teddy Yiu 
Fat Ho (the good) 
Xu Liang-de 
Young Barry Pien 
Lang Xiaoxuan 
Bad Davy Tan 
Shiu Loo 
Eugene Ma 
Vigorous Tsui 
Qiu Shaoqiang (strong and profound) 
Pao Peng 
Annie Wong [Female] 
Dark Frankie Fat 
Cutter Ng 
Gina Hu [Female] 
Stephen Mo 
April Mo [Female] 
Hou Lung 
Yi Tse [Female] 
Tsien Sau-Yin 
Vivian Li [Female] 
Wu Kong (glorious, sky) 
Hard Jimmy Kai 
Larry Zhu 
Wendy Ho [Female] 
Han Lok (happiness) 
Liu Guotin (polite, firm, strong leader) 
Cong Siu-Lang 
Chan Kwok-Bun 
Mad Tommy Zhou 
April Xiu [Female] 
Bomber Yang 
Victor Leung 
Yen Dewei (highly virtuous) 
Tah Fan-Kei 
Gina Zhang [Female] 
Kelly Lam [Female] 
Thunderin' Tony Cong 
Annie Dee [Female] 
Chan Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Gigi Fan [Female] 
Bazooka Ho 
Sun Chao-xing (morning star) [Female] 
Heavy Tan 
Shing Lien (lotus) [Female] 
Han Kue Ching (sounds good) [Female] 
Strange Albert He 
Betty King [Female] 
Tang Lan [Female] 
Vivian Tsui [Female] 
Chin Wu 
Aimee Xiu [Female] 
Fong Lien Hua (lotus flower) [Female] 
Gina Fan [Female] 
Hsiao Far (flower) [Female] 
Pien Ka 
Smokin' Denny Yuan 
Violet Dee [Female] 
Willy Liang 
Mak Kit-wai 
J.J. Ma 
Mr. Lan 
Mok Fei 
Andy Chang 
Jackie Hsiao 
C.C. Tsien 
Stiff Terry Hsiao 
Eternity Yip [Female] 
Little Brother Hsiao 
Happy Robbie Xu 
Jiang Shen (spirit, deep thought) 
Cool Terry Mo 
Lai Shu-de 
Cool Jimmy Chen 
Ng Hung (great) 
Lai Shun-Kwan [Female] 
Qiu Jing-wei (small bird) [Female] 
Ox Face Ha 
Cruel Larry Zhu 
Angel Tong 
Blacky Lau 
Han Nuwa (mother goddess) [Female] 
Pak On (peace) 
Huang Shen (spirit, deep thought) 
Young Ollie Dee 
Cynthia Yuan [Female] 
Cong Tao 
Pao Gangsheng 
Knuckles Yuan 
Debbie Hsiao [Female] 
Tseng Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Eugene Huang 
Pien Cheung (good luck) 
Kenny Huang 
Su Shaoqiang (strong and profound) 
Ricky Chang 
Smilin' Albert Yu 
Denny Kou 
Xu Chih 
Master Cong 
Song Chi-Wai 
Candy Ti [Female] 
Royale Shih 
Liu Anguo (protect country) 
Young John Yuen 
Sik Liko (protected by Buddha) 
King Yuk (moon) [Female] 
Hu Peng 
Kerry Lau [Female] 
Woo Ching-Hsia [Female] 
Silky Pak 
Ollie Ha 
Susie Han [Female] 
Miu Ah Kum (good as gold) [Female] 
Swingin' Davy Lang 
Ti Feng 
Opal Ba [Female] 
Sapphire Tsang [Female] 
Tsang Lixue (beautiful snow) [Female] 
Stephen Zhou 
Rum Punch Lee 
Lee Chao-xing (morning star) [Female] 
Han Chyou (autumn) [Female] 
Chin Fan-Kei 
Smilin' Victor Mo 
Fat Shu-de 
Sick Boy Pao 
Zhang Quon (bright) 
Lung Song 
Vicky Han [Female] 
Li Linwei [Female] 
Gum Bik (jade) [Female] 
Lau Pa 
Stephen Sun 
Debbie Liang [Female] 
Pao Siu-Lang 
Lo Sau-Hin 
Mad Markie Huang 
Smokin' Larry Mo 
Eternity Gao [Female] 
Ha Shilin (intellectual) 
Bobby Tieh 
Swingin' Tony Leung 
Sun Lee (plum) [Female] 
Sylvia Sun [Female] 
Fast Bowie Kuk 
Kara Te 
Mad John Ng 
Tsang Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Ng Tai 
Han Li (strength) 
Tricky Shing 
Xu Dai-Muk 
Susie Xiu [Female] 
Sharp Willy Chan 
Sun Shun 
Kai Hu 
Aimee Ying [Female] 
Hsiao Kam-Kong 
Sheng Cheh 
Kara Man-Tat 
Ba Liping [Female] 
Black Danny Chin 
Golden Eddie Jiang 
Yun Chun (spring) [Female] 
Wang Tong-ngo (Eastern Hill (good Feng Shui)) 
Romeo Hu 
April Chang [Female] 
Ni Sau-Lung 
Kok Jaw-long (like a dragon) 
Ice Ice Yau 
Swingin' Johnny Xiu 
Liu Sau-Yin 
Duncan Cong