250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Thu Dec 13 06:15:01 UTC 2018

-------------------------------------------------------------------------------

Lang Jaw-long (like a dragon) 
Swank Johnny Miu 
Wong Ka 
Eternity Tsang [Female] 
Shing Kar-King 
Ni Lian (the graceful willow) [Female] 
Sylvia Kara [Female] 
Cool Frankie Tsang 
Plastic Yi 
Qiu Ka-Yan 
Cheng Chi-Wai 
Ti Feng 
Yau Gangsheng 
Tseng Kar-Ying 
Kuk Chi-Hei 
Kara Yanjun [Female] 
Fong Ming-hua (tomorrow's flower) [Female] 
Fong Ushi (the ox) [Female] 
Straight David Ma 
Hsiao Xiaojun [Female] 
Sylvia Yen [Female] 
Pao Lung 
Wendy Huang [Female] 
Betty Pao [Female] 
Ti Hon-Keung 
Tseng Siu-Lang 
Tieh Chi (the younger generation) 
Zeng Sau-Lung 
Pearl Chin [Female] 
Electric Bobby Chen 
Opal Zhou [Female] 
Lucky Buddy Kou 
Mary Sun [Female] 
Miu Kong (glorious, sky) 
Adrienne Dee [Female] 
Zhang Keung (universe) 
Fong Suk Wah 
Gigi Kai [Female] 
Venomous Sun 
Pien Sze 
Happy Chucky Leung 
Barbie Fat [Female] 
Pien Chun (spring) [Female] 
Max Sun 
Golden Boy Li 
Sun Hu 
C.C. Ho 
Lang Dai-Muk 
Patti Tong [Female] 
Alexis Shing [Female] 
Napoleon Dee 
Frankie Qiu 
Patti Zhou [Female] 
Tsui Nuwa (mother goddess) [Female] 
Tong Shu-de 
Go Go Dee 
Huang Yifu 
Lee Xiu Mei (beautiful plum) [Female] 
Frances Hou [Female] 
Flash Sammy Li 
Mo Dai-Muk 
Jiang Tung (all, universal) 
Toughy King 
Frankie Law 
Stanley Lung 
Coral Yen [Female] 
Mo Sying (star) 
Kok Man-Tat 
Jimmy Lo 
Breaker Han 
Tsien Fang (fragrant) [Female] 
Kelly Kuk [Female] 
Jackie Fang 
Nancy Kou [Female] 
Becky Mo [Female] 
Aimee Kara [Female] 
100% Jianbua 
Stephen Yiu 
Dirty Markie Lan 
Black Markie Lei 
Toby Tseng 
Dirty Kenny Tan 
Cassandra Liu [Female] 
Yuen Sya (summer) [Female] 
Napoleon Hsiao 
Fang Li (strength) 
Chiao Cheh 
Fong Chow (summer) [Female] 
Mo Kien 
Hot Jimmy Ha 
Mak Wei 
Flower Fang [Female] 
Hot Teddy Wang 
Tan Yang (sun) [Female] 
Lucky Jack Zhu 
Platypussy Tsui 
Zhou Ming-hua (tomorrow's flower) [Female] 
Annie Kai [Female] 
Tan Ming-tun (intelligent heavy) 
Tsien Da-xia (long summer) [Female] 
Kwok Chung (intelligent) 
Kwan Keung (universe) 
Xiu Zhen [Female] 
Hacksaw Tah 
Cruel Ricky Kuk 
Wang Manchu (pure) 
Philip Yiu 
Happy Pien 
He Shoi-ming (life of sunshine) 
Jiang Chao-xing (morning star) [Female] 
Qiu Fan-Kei 
Sun Ming-hua (tomorrow's flower) [Female] 
Hui Kung 
Stiff Bobby Fat 
Mok Sau-Hin 
Tsai Chung (intelligent) 
Nina Pien [Female] 
Candy Yuen [Female] 
Jack Mak 
Lei Liko (protected by Buddha) 
Willow Law [Female] 
Kim Li [Female] 
Little Sister Lung 
Shiu Kang 
Hou Ming-tun (intelligent heavy) 
Ba Yuke (jade) [Female] 
Yun Yanhong [Female] 
Thunderin' Ollie Mok 
Yiu Wei 
Karen Hou [Female] 
Ying Tat-Ming 
Hui Jin (gold) 
Miss Ti 
Xiu Kien 
Weird Willy Mak 
Willow Sun [Female] 
Swank Eddie Yun 
John Kwok 
Mak Eu-funh (playful phoenix) [Female] 
Han Kwong (broad) [Female] 
Romeo Tan 
Wong Pa 
Melodious Lee 
Su Kien 
Smokin' David Ho 
Artillery Cheng 
Tsai Man 
Sweet Ken Gao 
Romeo Sun 
Lilith Liu [Female] 
Gum Kwong (broad) [Female] 
Zheng Sying (star) 
Bomber Hou 
Old John Lang 
Jianbua Ding [Female] 
Yau Yumei [Female] 
Bennie Wang 
Yuan Chiu-Wai 
Tang Sying (star) 
Fang Li (strength) 
Tang Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Tsui Feng 
Sheri Chen [Female] 
Max Ba 
Zhou Yanjun [Female] 
Fennie Fang [Female] 
Kenny Mak 
Debbie Song [Female] 
Robbie Jiang 
Robbie Fan 
Silent Ni 
Hui Yifu 
Romeo Tang 
Woo Fung (bird) [Female] 
Qiu Lieh 
Dead Eye Ma 
Miss Pao 
Denny Su 
Shiu Sheu-fuh (elegant phoenix) [Female] 
Yip Sai Yuk 
Special Wu 
Song Cheung (good luck) 
Speedy Chin 
Sheng Huang Fu (rich future) 
Chiao Meizhen (beautiful pearl) [Female] 
Tan Wu 
Wendy Gum [Female] 
Tah Tu (jade) [Female] 
Kuk Weiqiang 
Straight Bowie Yuan 
Law Liang-de 
Mad Teddy Ho 
Dee Min 
Liberation Qiu 
Huang Tong-ngo (Eastern Hill (good Feng Shui)) 
Kun Fu 
Teresa Tan [Female] 
Martini Kai 
Yang Wu 
Yi Lung 
Lang Meizhu [Female] 
Smilin' Davy Ying 
Victor Zhu 
Sun Kar-King 
Thunderin' Jimmy Ti 
Hsiao Wai-Tak 
David Tsui 
Karen Yuan [Female] 
Madame Tang 
Jiang Wei 
Lo Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Teddy Pak 
Zheng Sing-Mo 
Yuan Sying (star) 
Pearl Shiu [Female] 
One Eye Hsiao 
Norman Ba 
Rosie Mok [Female] 
Wiseguy Yuen 
Cheng Sing-Chi 
Jimmy Dee 
Hard Eddie Zhang 
Kerry Chan [Female] 
Tsang Ning 
Willow Zhou [Female] 
Eternity Zeng [Female] 
Cheng Jaw-long (like a dragon) 
Hot Kenny Kwok 
Burton Lee 
Philip Yip 
Larry Mak 
Andy Hui 
Sheng Ka-Yan 
Freddie Sun 
Nina Yung [Female] 
Sharp Buddy Pien 
Strong Victor Yung 
Chin Qianru (nice smile) [Female] 
Swingin' Scottie Tsai 
Shiu Lieh 
Daisy Chain Ma 
Josie Tseng [Female] 
Ying Chow (summer) [Female] 
Mo Meh-e (beautiful posture) [Female] 
Lucky Ng 
Romeo Tang 
Eugene Chiao 
Chen Shilin (intellectual) 
Willy Lung 
Kenny Li