250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Mon Mar  8 21:30:02 UTC 2021

-------------------------------------------------------------------------------

Kai Fai (growth, beginning, or fly) 
Li Jin (gold) 
Tah Shilin (intellectual) 
Yuen Kar-Ying 
Walker He 
Sun Tung (all, universal) 
Xu Ah Lam (like an orchard) [Female] 
Frankie Gao 
Qiu Tat-Ming 
Vicky Tsang [Female] 
Woo Loo 
Ti Weihong [Female] 
Smokin' Andy Chiao 
Sheri Tsai [Female] 
Alexis Gum [Female] 
Bacardi Hu 
Ox Face Kuk 
Ho Hing-kai 
Flash Larry Ti 
Shing Kiu-Wai 
Cool Hand Yen 
Sun Cheung (good luck) 
Norman Lo 
Gao Huang Fu (rich future) 
Fennie Gao [Female] 
Winchester Pao 
Wong Gong 
Sheri Qiu [Female] 
Tequila Lei 
Jimmy Ying 
King Shiao-Chiang 
Yun Qing [Female] 
Kwok Min [Female] 
Stephen Shing 
Jerry Shih 
Tsai Tan 
Alexis Yun [Female] 
Fang Wu 
Xiu Kuai Hua (mallow blossom) [Female] 
Little Brother Kai 
Eddie Wong 
Knuckles Yung 
Zhou Sing-Yi 
Ma Qiurui [Female] 
Bennie Chin 
Barbie Shih [Female] 
Comrade Cong 
Sick Boy Song 
Rusty Tseng 
Tsang Chao-xing (morning star) [Female] 
Lau Yu-jun (from Chongching) [Female] 
Silky Ying 
Lai Sze 
Charlie Chen 
Dead Eye Li 
Mo Fui-On 
Zeng Siu-Man 
Pien Haifeng 
Jimmy Yang 
Slick Barry Lei 
Zhu Ka 
Leung Kar-King 
Vigorous Liu 
Sad Johnny Tsui 
Smokin' Rusty Kuk 
Zeng Ning 
Ng Xiaoqin [Female] 
Kara Tsang [Female] 
Ni Yong [Female] 
Violet Yi [Female] 
Vivian Li [Female] 
Cheng Jiahui (nice) [Female] 
Bennie Ti 
Old Willy Tsai 
Zhang Feng 
Norman Tseng 
Romeo Kwok 
Young Tommy Hou 
Melanie Yip [Female] 
Violet Su [Female] 
Chiao Meizhu [Female] 
Scottie Gao 
Ho Tak-Wah 
Electric Teddy Shih 
Patti Lo [Female] 
Chan Chi-Wai 
Ho Kuai Hua (mallow blossom) [Female] 
Cheng Chen [Female] 
Chiao An (peace) [Female] 
Duncan Ti 
April He [Female] 
Dead Eye Xu 
Yi Weiqiang 
Smokin' Tommy Lung 
Sad Jimmy Jiang 
Pearl Tang [Female] 
Becky Sheng [Female] 
Ice Ice Hu 
Yung Shiao-Chiang 
Chang Shing (victory) 
Tong Kar-Ying 
Electric Davy Yang 
Gao Xilan [Female] 
Fang Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Yang Zhiyuan (ambition) 
Dee Wei 
Hammer Chang 
Yun Song 
Hacksaw Ti 
Daisy Chain Fong 
Walker Yiu 
Qiu Wang (hope or wish) 
Ha Feng 
Josie Wang [Female] 
Tommy Su 
Frances Fan [Female] 
B.B. Lee 
Ken Yau 
Judge Kara 
Jackie Zhang 
Willow Hui [Female] 
Bennie Yun 
Jackie Yiu 
Ying Hark 
Strong Davy Cheng 
Ba Kuei-ling 
Bazooka Lau 
Stephen Law 
Mo Lan [Female] 
Li Xuedi [Female] 
Tan Shing (victory) 
Miu Hui [Female] 
Debbie King [Female] 
Zheng Ushi (the ox) [Female] 
Chan Hseuh [Female] 
Lai Fang (fragrant) [Female] 
Strong Jimmy Qiu 
Strong Freddie Dee 
Thunderin' Teddy Chen 
Tong Qianru (nice smile) [Female] 
Lai Tak-Wah 
Red Lan 
Kai Wing-heng 
Smokin' Frankie Hu 
Cultural Revolution Dee 
Susie Xiu [Female] 
Thunderin' Bowie Lung 
Wei Haixia [Female] 
Gigi Lau [Female] 
Fong Siu-Chang 
Eternity Ma [Female] 
Happy Frankie Yung 
Su Dai-Muk 
Willy Dee 
Patti Xu [Female] 
Tsui Jian-jie 
Lucky Robbie Kara 
Sheng Sing-Mo 
Bomber Law 
Jiang Lung 
Bang Bang Gao 
Josie Kara [Female] 
Sik Sai Yuk 
Jiang Liang (good, excellent) 
Sheng Sau-Lung 
Blacky Gum 
Napoleon Miu 
Kara Zhu [Female] 
Machine Gun Chin 
Tam Tong-ngo (Eastern Hill (good Feng Shui)) 
Violet Yip [Female] 
Rosie Kwok [Female] 
Ma Zhiqiang 
Charlie Lo 
Eternity Hsiao [Female] 
Scottie Zheng 
Sheri Mok [Female] 
Tsien Mei (beautiful, plum, sister, rose) [Female] 
Electric Andy Zhou 
Albert Li 
Platypussy Ba 
Hard Barry Ba 
Pien Tse [Female] 
Fat Chia-liang 
Ni Jin (gold) 
Yuen Zhixin (a man of ambition) 
Kenny Lan 
Gao Meizhu [Female] 
Mo Hui [Female] 
Pinky Zeng 
Ba Tao (peach) [Female] 
DeeDee Chan [Female] 
Cong Te 
Tam Ding [Female] 
Bad Barry Yau 
Jimmy Gum 
Johnny Wei 
Burton Tang 
Chin Eu-funh (playful phoenix) [Female] 
Lee Chi-Hei 
Old Fashioned Zeng 
Comrade Kwok 
Eagle Eye Kai 
Lang Shiao-Chiang 
Cool Eddie Wong 
Harry Pak 
Huang Xiulan [Female] 
Gao Siu-Lang 
Larry Law 
Happy Denny Lau 
Shing Hung (great) 
Kara Cheh 
Sad Larry Ho 
Su Wing (glory) 
Eugene Ng 
Cheng Chi-Hei 
Flash John Dee 
Lau Hung (great) 
Hophead Tsien 
Ni Yumei [Female] 
Hui Shilin (intellectual) 
Charlie Jiang 
Teresa Tseng [Female] 
Tiffany Tsui [Female] 
Straight Mikey Mo 
Drunken Gao 
Flash Johnny Shiu 
Napoleon Lo 
Lilith Kun [Female] 
Go Go Shiu 
Burton Lang 
Tsai Lok (happiness) 
Buddy Ni 
Black Victor Liang 
Kai Hing-kai 
Pak Xingjiang [Female] 
Romeo Mak 
Sad Markie He 
Jiang Kwok-Bun 
Xu Ka-Yan 
Kok Hing-Hong 
Hsiao Peihsi [Female] 
Ha Wu 
Golden Ken Li 
Chan Shiyu 
Zhu Jin (gold) 
Fat Kungzheng 
J.J. Ha 
Zeng Hark 
Young Tommy Wei