250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Sun Sep 27 00:15:01 UTC 2020

-------------------------------------------------------------------------------

Fat Weiqian 
Kelly Sheng [Female] 
Melanie Law [Female] 
Zhu Yuke (jade) [Female] 
Kok Ming-hua (tomorrow's flower) [Female] 
Chin Chiu-Wai 
Atomic Cong 
Slick Mikey Pien 
Kwok Sai Yuk 
Wei Chuen-Chun 
Woo Guoqiang 
Jadefinger Sik 
Perry Ho 
Knuckles Hsiao 
Slick Larry Yi 
Kara Sik [Female] 
Li Jin (gold) 
Kwok Gan (dare, adventure) 
Jadefinger Yuan 
Kwan Chi-Wai 
Davy Sun 
Zeng Chi-Wai 
Yau Dewei (highly virtuous) 
Jack Jiang 
DeeDee Yung [Female] 
Lan Far (flower) [Female] 
Hacksaw Mo 
Burton Kwan 
Rosie Kara [Female] 
Strange Teddy Fat 
Mo Lihwa (a Chinese princess) [Female] 
Lei Kit-Ying [Female] 
Dynamite Fong 
Sad Tommy Pao 
Strong Rusty Lang 
Cruel Tommy Zheng 
Smooth Harry Sun 
Danny Tan 
Davy Yang 
Teresa Fang [Female] 
Sik Kong (glorious, sky) 
Law Manchu (pure) 
Porphyry Lung [Female] 
Miu Xiaoqin [Female] 
Tieh Zhen [Female] 
Jackie Jiang 
Positive Zheng 
He Jun (truth) [Female] 
Tsien Sze 
Yen Kien 
Ricky Yip 
Yu Fei 
Ying Te 
Tora! Tora! Yau 
Kenny Chen 
Flower Yun [Female] 
Brigitte Pien [Female] 
Hu Chiu-Wai 
Ba Kang 
Coral Tsien [Female] 
Mo Fui-On 
Blacky Lai 
Two Fist Song 
Victor Lan 
Dark David Tsui 
Gao Lian (the graceful willow) [Female] 
Pao Sau-Lung 
Lee De-li (virtuous) 
Jackie Kun 
Coral Fang [Female] 
Cheng Ning 
Cassandra Xu [Female] 
Teddy Mo 
Yuen Lin (beautiful jade) [Female] 
Karen Qiu [Female] 
Golden Boy Gum 
Woo Xingjiang [Female] 
Teresa Tsai [Female] 
Huang Zhihuan (ambitious) 
Brigitte Cheng [Female] 
Sad Jackie Kara 
Gigi Kara [Female] 
Jianbua Haixia [Female] 
Ba Jin (gold) 
Fennie Tsui [Female] 
Bennie Zhang 
Jimmy Miu 
Long Time Kun 
Markie Ba 
Tam Te 
Swingin' Denny Woo 
Cheng Chow (summer) [Female] 
Song An (peace) 
Bad Toby Tsui 
Lam Wu 
Su Xilan [Female] 
Cassandra Tsien [Female] 
Hu Chiu-Wai 
Red Lee 
Blacky Wu 
Tah Kit-wai 
Kara An (peace) 
Swank Markie Tam 
Delia Xu [Female] 
Zhu Da Chun (long spring) [Female] 
Xiu Huifang (nice fragrance) [Female] 
Melodious Yang 
Yen Rongfang [Female] 
Melanie Lau [Female] 
April Tang [Female] 
King On (peace) 
Lau Yu-jun (from Chongching) [Female] 
Becky Tam [Female] 
Mok Ming-hua (brilliant, elite) 
Han Sying (star) 
Ken Lau 
Ti Mu Tan (tree peony blossom) [Female] 
Sun Yow (feminine) [Female] 
Fat Wai-Tak 
Long Time Fong 
Flower Liang [Female] 
Kok Jian-jie 
Hot Bobby Lan 
Tsui Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Zhou Rufen (nice fragrance) [Female] 
Barbie Ni [Female] 
Bazooka Tsien 
Mak Peng 
Frances Gum [Female] 
Li Yuzhu [Female] 
Wong Zhixin (a man of ambition) 
Icepick Jianbua 
Zheng Keung (universe) 
Max Tang 
Lung Guan-yin (goddess of mercy) [Female] 
Kou Fui-On 
Mo Huifang (nice fragrance) [Female] 
Tan Kuang 
Lei Liang (good, excellent) 
Debbie Jianbua [Female] 
Fan Linwei [Female] 
Sun Chiu-Wai 
Yuen Jing-wei (small bird) [Female] 
Bomber Sun 
Mikey Yau 
Weird Chucky Jianbua 
Thunderin' Buddy Yuen 
Romeo Wei 
Teresa Lang [Female] 
Teresa Pak [Female] 
Swingin' Freddie Miu 
Zhang Guoqiang 
Xu Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Jenny Jiang [Female] 
Xiu Ming-tun (intelligent heavy) 
Cheng Yan [Female] 
Yau Shipeng 
Lo Shu-de 
Huang Lap-Man 
Tiffany Zheng [Female] 
Rum Punch Kwok 
Romeo Pien 
Fennie Hu [Female] 
Royale Tsien 
Tsai Bik (jade) [Female] 
King Yanjun [Female] 
Ricky Tsien 
Cool Hand Jiang 
Hot Scottie Wang 
Lo Tu (jade) [Female] 
Tan Kwong (broad) [Female] 
Bad Bowie Fan 
Mok Ming-hua (tomorrow's flower) [Female] 
John Mo 
Sucker Punch Tah 
Young Scottie Cheng 
Perry Tam 
Strong Ollie Kok 
Quick Ollie Tsai 
Tseng Kuang 
Li Kung 
Hsiao Zhu 
Aimee Mak [Female] 
Leung Ka 
Jenny Zheng [Female] 
Golden Charlie Sheng 
Swingblade Song 
Machine Gun Yau 
Jimmy Lei 
Brigitte Tam [Female] 
Tora! Tora! Pao 
Positive Li 
Strange Rusty Chan 
Sloppy Mo 
Grasshopper Fang 
Mo Hui [Female] 
Duncan Shih 
Sun Liko (protected by Buddha) 
Hui Shaoqiang (strong and profound) 
Gigi Wong [Female] 
Cutter Tsien 
Old Fashioned Tan 
Fast Barry Lo 
Willy Tan 
Strange Teddy Yau 
Knuckles Ma 
Bobby Hou 
Stephen Kwan 
Blue Yen 
Silent Huang 
Ollie He 
Perry Mak 
Zheng Fung (bird) [Female] 
Delia Fang [Female] 
Kuk Sai Yuk 
Ho Kit-wai 
Lai Xuedi [Female] 
Stiff Freddie Lan 
Lilith Lai [Female] 
Tieh Hon-Keung 
Ha Kuai Hua (mallow blossom) [Female] 
Qiu Manchu (pure) 
Sloppy Yuan 
Automatic Lam 
Tsui Tak-Wah 
Tsang Yu (universe) 
Xiu Park (the cypress trees) 
Ni Ying [Female] 
Josie Shiu [Female] 
Miss Yip 
Master Leung 
Hou Sing-Mo 
Annie Jiang [Female] 
Sapphire Chen [Female] 
Kwan Kwong (broad) [Female] 
Eddie Kou 
Smilin' Rusty Tseng 
Bad Toby Yau 
Emily Qiu [Female] 
Kara Yuefang [Female] 
Yung Yuehai (beautiful moon) [Female] 
Jimmy Fan 
Tang Sying (star) 
Tong Suk Wah 
Tan Cheh 
Swingblade Huang 
Kwan De-li (virtuous) 
Li Dai-Muk 
Electric Terry Ma 
Pao Zhihuan (ambitious)