250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Thu Oct 17 10:15:01 UTC 2019

-------------------------------------------------------------------------------

Bobby Fat 
Straight Toby Ha 
Yuen Yong [Female] 
Tiffany Fong [Female] 
Grasshopper Yuan 
Sun Huifang (nice fragrance) [Female] 
Screwdriver Lee 
Wendy Chin [Female] 
Shing Loo 
Burton Lo 
Hophead Han 
Law Lap-Man 
Max Lam 
Rosie Zhu [Female] 
100% Yau 
Toby Lung 
Wu Zhen [Female] 
Chan Haifeng 
Ba Yu-jun (from Chongching) [Female] 
Rosie Woo [Female] 
Sweet Davy Mak 
Markie Cheng 
Tan Sau-Yin 
Swingin' Bennie Wei 
Speedy Chang 
Zhou Kung 
Davy Pao 
Yu Tan 
Ollie Lo 
Tsai Ushi (the ox) [Female] 
Big Brother Qiu 
Song Qianru (nice smile) [Female] 
Electric Danny Cheng 
Shih Yueqin (moon-shaped lute) [Female] 
Wendy Tam [Female] 
Rum Punch Pao 
Lilith Hu [Female] 
Emily Lan [Female] 
David Lung 
Stephen Sik 
Gum Suk Wah 
Ng Jin (gold) 
Automatic Kuk 
Ng Kungzheng 
Sun Kuang 
Lo Ka 
Lee Yuehai (beautiful moon) [Female] 
Huang Ding-bang (protect country) 
Stiff Freddie Yun 
Frances Zheng [Female] 
Lei Yang (sun) [Female] 
Song Gan (dare, adventure) 
Wong Feng 
Ho Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Dee Cheung (good luck) 
Sweet Jack Law 
Kenny Su 
Grasshopper Wu 
Qiu Hu 
Kim Zhou [Female] 
Harmony Yu [Female] 
Ba Peihsi [Female] 
Tieh Rufen (nice fragrance) [Female] 
Wu Sau-Hin 
Coral Sun [Female] 
Kerry Tsang [Female] 
Fast Sammy Zhu 
Quick Tommy Jianbua 
Yuan Wang (hope or wish) 
Cool Victor Tsang 
Cassandra Kou [Female] 
Smilin' Tony Tang 
Swank Stanley Gum 
Pearl Cheng [Female] 
Weird Terry Lan 
Quick Scottie Mak 
Teddy Kok 
Thunderin' Jerry Ni 
Rum Punch Yu 
Delia Kuk [Female] 
Johnny Pak 
Cassandra Tsai [Female] 
Nancy Zheng [Female] 
Ng On (peace) 
Blackjack Shih 
Tong Chiu-Wai 
Gina Cong [Female] 
General Wong 
Winchester Ho 
Fat Pa 
Yiu Yuejiu 
Zhou Lung 
C.C. King 
Mo Liang (good, excellent) 
Wei Tat-Ming 
Sad Barry Law 
Josie Lam [Female] 
Hou Song 
Debbie Zheng [Female] 
Candy Kwok [Female] 
Strong Willy Woo 
Smooth Davy Song 
Lee Haifeng 
Stanley Lam 
Betty Kuk [Female] 
Gao Sing-Yi 
Royale Lo 
Law Mao [Female] 
Li Tai 
Denny Tsien 
Melanie Hsiao [Female] 
Cynthia Pien [Female] 
Hou Siu-Man 
Slick Chucky Su 
Mo Fan-Kei 
Willow Ho [Female] 
Albert Tieh 
Mok Kit-wai 
Wei Loo 
Chin Peijun [Female] 
Zeng Sau-Lung 
Brigitte Jiang [Female] 
Tsai Chen [Female] 
Wei Qun [Female] 
Hui Yong [Female] 
Nina Liang [Female] 
Ho Jin (gold) 
Tseng Shen (spirit, deep thought) 
Lang Song 
Ng Sau-Lung 
Buddy Shing 
Emily Xu [Female] 
Shih Chih 
Larry Chang 
Chan Kue Ching (sounds good) [Female] 
Hou Kar-King 
Yau Tak-Wah 
Kun Zhiqiang 
Danny Lam 
Screwdriver Ti 
Chin Ah Kum (good as gold) [Female] 
Rusty Liang 
Young Rusty Fang 
100% Hui 
Willy Tieh 
Dirty Ken Cheng 
Yu Hu (tiger) [Female] 
Norman Woo 
Delia Tsang [Female] 
Hui Lixue (beautiful snow) [Female] 
Stiff Teddy Jianbua 
Gum Yuwei 
Hammer Liu 
Pearl Cong [Female] 
Gao Liang-de 
Smilin' Jackie Tang 
Markie Leung 
Yiu Zhu 
Lung Eu-meh (especially beautiful) [Female] 
Cruel Kenny Jianbua 
Xiu Tse [Female] 
Shelly Kok [Female] 
Qiu Kien 
Happy Chang 
Sidecar Song 
Mary Wu [Female] 
Yu Chi-Wai 
Harmony Mak [Female] 
Pinky Xu 
Silent Tsien 
Napoleon Miu 
Chen Sai Yuk 
Tam Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Wong Tat-Ming 
Karen Lang [Female] 
Victor Wong 
Yung Keung (universe) 
Zhang Ah Cy (lovely) [Female] 
Lau Huang Fu (rich future) 
Cruel Freddie Yi 
Flash Albert Xu 
Ying Hark 
Shiu Yuzhen (jade gem) [Female] 
Sharp Willy Ti 
Opal Gum [Female] 
Miu Jun (truth) [Female] 
Charlie Lai 
Freddie Lung 
Han Liko (protected by Buddha) 
Delia Chan [Female] 
Hard Jimmy Song 
Willow Sik [Female] 
Kara Bo (precious) [Female] 
B.B. Wei 
Hu Jaw-long (like a dragon) 
Aimee Sun [Female] 
Kwan Da-xia (long summer) [Female] 
Melanie Hsiao [Female] 
Lo Eu-funh (playful phoenix) [Female] 
Hsiao Gan (dare, adventure) 
Davy Su 
Dark Kenny Qiu 
Freddie Tah 
Sidecar Pak 
Yuen Li Hua (pear blossom) [Female] 
Sad Ken Tseng 
Silky Lei 
Tah Sheu-fuh (elegant phoenix) [Female] 
Mak Yuefang [Female] 
Hot Victor Wong 
Straight Ken Jianbua 
Young Jack Jianbua 
Kok Man 
Woo Lok (happiness) 
Ying Sying (star) 
Slick Jack Fan 
Hsiao Yu-jun (from Chongching) [Female] 
Shiu Peihsi [Female] 
Sun Tong-ngo (Eastern Hill (good Feng Shui)) 
Smokin' Jerry Tong 
Mo Yuefang [Female] 
Tam Chuen-Chun 
Yen Ka-Yan 
Chen Te 
Necessary Kai 
Toby Pak 
Lucky Tony Yiu 
Sad Bowie Jiang 
Ice Ice Sik 
Tan Chung (intelligent) 
Qiu Tung (all, universal) 
Pao Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Fang Chi-Wai 
Ying Shipeng 
One Eye Ying 
Eagle Eye Tam 
Toby Tong 
Ni Xiaopeng 
Strong Robbie Wong 
Scarface Tsai 
Lee Wing-heng 
David Fong 
Yau Weiqiang 
Tommy Kok 
Swank Chucky Pak 
Strong Ricky Wang 
Quick Jackie Zheng 
Ng Jiani [Female] 
Dead Eye Yung 
Kim Tsang [Female]