250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Sat Feb 24 19:45:02 UTC 2018

-------------------------------------------------------------------------------

Sun Kuan-tai 
Vivian Cong [Female] 
Gina Zheng [Female] 
Sun Chi-Hei 
Kara Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Kun Yuehai (beautiful moon) [Female] 
Lan Wu 
Cool Kenny Ha 
Young Bowie Cong 
Larry Tam 
Hot Markie Yuan 
Chen On (peace) 
Silent Chiao 
Kun Hu 
Happy Chucky Mo 
Larry Yuen 
Zhou Lung 
Happy Danny Lo 
Willow Chiao [Female] 
Smokin' Bowie Ha 
Vigorous Zhu 
Lucky Bobby Chen 
Adrienne Jianbua [Female] 
Leung Eu-funh (playful phoenix) [Female] 
Romeo Liang 
Hammer Yi 
Burton Chan 
Daisy Chain Tsai 
Kara Pak [Female] 
Dee Jun (truth) 
Huang Kuan-tai 
Ricky Yang 
Sylvia Chin [Female] 
Hard Teddy Zhu 
Shiu Shilin (intellectual) 
Freddie Mo 
Song Hing-Hong 
Shing Shilin (intellectual) 
Lei Sying (star) [Female] 
Fennie Zheng [Female] 
Breaker Xu 
B.B. Zhu 
Gigi Xiu [Female] 
Shelly Cong [Female] 
Fast Ricky Cong 
Weird Barry Sheng 
Lam Shing (victory) 
Jiang Liang-de 
Smokin' Ken Tsien 
General Jianbua 
Chan Zhihuan (ambitious) 
Dynamite Kwan 
Ni Hark 
One Eye Lam 
Martini Yip 
Yau Chu Hua (chrysanthemum) [Female] 
April Yang [Female] 
Smilin' Eddie Song 
Tam Chuen-Chun 
Zheng Ji-Dan 
Mok Xiu Mei (beautiful plum) [Female] 
Dark Rusty Kuk 
Sharp Tommy Yuan 
Song Jiahui (nice) [Female] 
Cynthia Tan [Female] 
Sharp Buddy Han 
Ken Yi 
Lan Ming-hua (tomorrow's flower) [Female] 
Qiu Gangsheng 
Sheng Haifeng 
Toby Shih 
Young Sammy Hui 
Sun Kar-King 
Jianbua Bik (jade) [Female] 
Drunken Chen 
Eddie Yung 
Alexis Fan [Female] 
Yip Weiqian 
Mad Buddy Kok 
Lee Kit-wai 
Melanie Kok [Female] 
Bang Bang Ha 
Lilith Mak [Female] 
Toby Lam 
Gina Kwok [Female] 
J.J. Dee 
Ha Yong [Female] 
Old Jack Chen 
Flash Mikey Shiu 
Go Go Chang 
Lan Dai-Muk 
Hsiao Chi-Hei 
Markie Kou 
Dirty David He 
Lau Siu-Chang 
Kok Sau-Lung 
Larry Shiu 
Stephen Liu 
Perry Ti 
Xu Fui-On 
Brigitte Huang [Female] 
Yip Chiu-Wai 
Slick Jackie Ba 
Mok Song 
Nancy Mok [Female] 
Melodious Yuan 
Bang Bang Yip 
Stiff Rusty Huang 
One Eye Mok 
Smilin' Bobby Wei 
Andy Zhu 
Mo Pa 
Kun Meh-e (beautiful posture) [Female] 
Blacky Kwan 
Hu Lok (happiness) 
Hardass Mo 
Electric Teddy Ma 
Necessary Tan 
Tam Yuk (moon) [Female] 
Gina Yang [Female] 
Yip Kien 
Lee Tat-Ming 
Tan Haifeng 
Blue Zhu 
Mr. Tsang 
Yiu Feng 
Frankie Hou 
Big Brother Han 
Zheng Chen (vast, great) 
Rum Punch Pien 
Shirley Sik [Female] 
Pak Kuei-ling 
Flower Tong [Female] 
Kai Bik (jade) [Female] 
Napoleon Lam 
Walker Shih 
Tequila Ti 
Cool David Tah 
Annie Mo [Female] 
Tong Yuejiu 
Young Tony Yuan 
Buddy Ho 
Willow Lang [Female] 
Slick Sammy Lang 
Stanley Zeng 
Stiff Chucky Lo 
Smokin' Johnny Lo 
Rosie Zhang [Female] 
Old John Chan 
Kara Jiani [Female] 
Red Shiu 
Mo Yong [Female] 
Becky Chan [Female] 
Buddy Ni 
Gum Anguo (protect country) 
Chen Shilin (intellectual) 
Kelly Cheng [Female] 
Mr. Tieh 
Albert Wong 
Tseng Tai 
Gigi Tsui [Female] 
Tseng Peihsi [Female] 
Lai Sing-Chi 
Yen Lien Hua (lotus flower) [Female] 
Xiu Chow (summer) [Female] 
Dirty Toby Pak 
Thunderin' Willy Yi 
Mak Runming 
Atomic Jiang 
Nancy Yau [Female] 
Josie Zhang [Female] 
Law Yuejiu 
Ho Jiahui (nice) [Female] 
Vigorous Su 
Hou Kong (glorious, sky) 
Rum Punch Yuen 
Betty Yun [Female] 
Weird Scottie Chang 
Hsiao Kung 
Sweet Tony Ha 
Platypussy Song 
Liang Xiaopeng 
Becky Huang [Female] 
Larry Mok 
Z.Z. Yang 
Jadefinger Tieh 
Cynthia Sheng [Female] 
Bazooka Huang 
Kenny Chen 
Hu Da Chun (long spring) [Female] 
DeeDee Lung [Female] 
Tan Zhu 
Ng Cheh 
Tsai Ah Lam (like an orchard) [Female] 
Flash Bobby Mok 
Ho Man 
Kuk Gan (dare, adventure) 
King Zhu 
Tsui Jin (gold) 
Bad Bennie Lau 
Betty Wang [Female] 
Yip Li (strength) 
Mo Man 
Yang Kwong (broad) [Female] 
Cassandra Sun [Female] 
Chang Shiyu 
Positive Yuen 
Cruel Barry Xu 
Barbie Xu [Female] 
Tsai Kungzheng 
Shirley Fong [Female] 
Opal Mo [Female] 
Old Kenny Kai 
Sapphire Kai [Female] 
Martini Su 
Denny Tah 
Susie Tang [Female] 
Bang Bang Yen 
David Yen 
Sik Mao [Female] 
Fong Chi-Hei 
Shiu Tak-Wah 
Hu Hing-Hong 
Thunderin' Andy Lan 
Yang Chuen-Chun 
Candy Yun [Female] 
Li Meizhu [Female] 
Bobby Zheng 
Lee Da Chun (long spring) [Female] 
Gao Fei 
Shing Gan (dare, adventure) 
Kai Kung 
Mak Yu (universe) 
Qiu Chen (vast, great) 
Dark Davy Yuan 
Lucky Danny Wu 
Lan Yu-jun (from Chongching) [Female] 
Cruel Andy Jiang 
Weird Eddie Kou 
Scottie Tsui 
Wong Jun (truth) 
Black Tommy Lau 
Ni Nuwa (mother goddess) [Female] 
Ho Shen (spirit, deep thought) 
Yau Chuen-Chun 
Young Eddie Yi 
Positive Tah 
Machine Gun Shih 
Violet Wei [Female] 
Wong Shen (spirit, deep thought)