250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Sun Mar 26 01:15:01 UTC 2017

-------------------------------------------------------------------------------

Tsui Bo (precious) [Female] 
Norman Hui 
Gigi Kou [Female] 
Leung Kang 
Kim Xiu [Female] 
Vigorous Tam 
Song Wei 
Shiu Jun (truth) 
Wu Cheh 
Mo Shun 
Kou Tung (all, universal) 
Liang Shun-Kwan [Female] 
Smilin' Albert Tsang 
Fast Bowie Tsang 
Yuan Jian-jie 
Buddy Woo 
Porphyry Leung [Female] 
Lau Loo 
Artillery Yang 
Yang Hung (great) 
Andy Kok 
Tang Jaw-long (like a dragon) 
Pien Xiaobo [Female] 
Swingin' Ollie Kok 
Chan Xuedi [Female] 
Shirley Miu [Female] 
Ha Ji-Dan 
Nina Tieh [Female] 
Chiao Xuedi [Female] 
General Yip 
Dark Bobby Tah 
Hard Johnny Mo 
Black Bobby Law 
Z.Z. Jianbua 
Liu Gan (dare, adventure) 
Flower Tieh [Female] 
Eddie Tsang 
David Hou 
Aimee Tsai [Female] 
Kwok Cheung (good luck) 
Zhu Weiqian 
Eternity Cong [Female] 
Yip Lihwa (a Chinese princess) [Female] 
Tieh Man-Tat 
Eternity Hou [Female] 
Markie Lung 
Liu Sau-Yin 
Silky Sheng 
Cool Andy Law 
Coral Xu [Female] 
Lam Hing-kai 
Cutter Mak 
Tseng Runming 
Chin Ji-Dan 
Duncan Liang 
Screwdriver Huang 
Frances Fong [Female] 
Wu Sau-Yin 
Sun Shing (victory) 
One Eye Chiao 
Teddy Lung 
He Ming-tun (intelligent heavy) 
Smokin' Harry Kou 
Tequila Lo 
Flower Ho [Female] 
Gina Xu [Female] 
Cynthia Kwok [Female] 
Smokin' Terry Ng 
Sapphire Wu [Female] 
Sylvia Fang [Female] 
Cool Teddy Qiu 
Cynthia Lam [Female] 
Woo Da-xia (long summer) [Female] 
Lee Hu (tiger) [Female] 
Breaker Song 
Eternity Xiu [Female] 
Lei Liko (protected by Buddha) 
Lau Shilin (intellectual) 
Mo Liang (good, excellent) 
Fong Fu 
Mo De-li (virtuous) 
Frances Yung [Female] 
Madame Yang 
Lung Sya (summer) [Female] 
Silent King 
Plastic Tsien 
Yun Huang Fu (rich future) 
Kwok Cheh 
Liang Jian-jie 
Old Sammy Yang 
Kun Loo 
Kai Liang-de 
Lei Xingjiang [Female] 
Gum Guoqiang 
Ma Cheung (good luck) 
Miu Hung (great) 
Chan Chi [Female] 
Robbie Ti 
Plastic Cong 
Brigitte Ng [Female] 
Lightning Yun 
Dirty Davy Ho 
Tseng Anguo (protect country) 
Annie Chang [Female] 
Yu Kue Ching (sounds good) [Female] 
Delia Yu [Female] 
Shih Shipeng 
Miss Ba 
Strong Toby Zeng 
Long Time Gum 
King Shiao-Chiang 
April Zhou [Female] 
Yang Kang 
Mo Eu-funh (playful phoenix) [Female] 
Patti Yiu [Female] 
Ying Zhihuan (ambitious) 
Thunderin' Jack Yang 
Becky Sik [Female] 
Jimmy He 
April Tan [Female] 
Kim Li [Female] 
Tah Tong-ngo (Eastern Hill (good Feng Shui)) 
Yi Chuen-Chun 
Electric Ollie Cong 
Kai Kong (glorious, sky) 
Pao Ji-Dan 
Su Haifeng 
Freddie Yiu 
Gigi Ti [Female] 
Hui Wing (glory) 
Eugene Lau 
Cynthia Ng [Female] 
Wu Tai 
Tricky Pien 
Yuen Sau-Hin 
Ti Jin (gold) 
Icepick Miu 
Gigi Liang [Female] 
Jack Pak 
Fang Ying-Hung [Female] 
Rusty Wang 
Teresa Tsien [Female] 
Yip Ning 
Scottie Woo 
Fat Ka-Yan 
Tsui Guoqiang 
Harry Kwan 
Jiang Wu 
Cool Hand Yuen 
General Kun 
Fong Chiu-Wai 
Becky Wang [Female] 
Black Barry Gum 
Danny Ng 
Shelly Yuen [Female] 
Chiao Ming-tun (intelligent heavy) 
Xu Siu-Man 
Sylvia Cong [Female] 
Chen Tan 
King Ding-bang (protect country) 
Rum Punch Yuen 
John Mo 
Jack Chen 
Strange Charlie Pien 
Ti Min [Female] 
Mikey Li 
Kai Ming-hua (tomorrow's flower) [Female] 
Lau Shipeng 
Zeng Xiaoxuan 
Ollie Kun 
He Yuehai (beautiful moon) [Female] 
Artillery Wang 
Jack Mok 
Fast David Lee 
Chin Kiu-Wai 
Yau Te (special) [Female] 
Sik Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Thunderin' Kenny Mo 
Sheri Tsai [Female] 
Breaker Jiang 
Dynamite Tieh 
Vivian Fong [Female] 
Tam Chu Hua (chrysanthemum) [Female] 
Lo Xiaopeng 
Yun Peng 
Happy David Yun 
Tsien Ding [Female] 
Smilin' Stanley Liang 
Freddie Tan 
Hu Qing [Female] 
Wu Mao [Female] 
Yuan Da-xia (long summer) [Female] 
Hot Johnny Ha 
Cynthia Tang [Female] 
Mak Lihwa (a Chinese princess) [Female] 
Mo Ying [Female] 
Mo On (peace) 
Hui Meizhu [Female] 
Opal Mok [Female] 
Freddie Ho 
Tsien Shiyu 
Ti Yow (feminine) [Female] 
Walker Qiu 
Ti Xiaopeng 
Wei Lijuan [Female] 
Hsiao Xiaoxuan 
Zeng Shu-sai-chong (happy all his life long) 
One Eye Mo 
Pien Li Hua (pear blossom) [Female] 
Lau Liang (good, excellent) 
Pearl Sun [Female] 
Willy Kai 
Law Pa 
He Xiu Mei (beautiful plum) [Female] 
Sweet Frankie Shiu 
Mo Kar-Ying 
Cruel Albert Tsang 
Go Go Pak 
Ti Kiu-Wai 
Yang Wang (hope or wish) 
Kara Chung (intelligent) 
Smokin' Tommy Mo 
Lan Eu-meh (especially beautiful) [Female] 
Sun Meizhen (beautiful pearl) [Female] 
Karen Pien [Female] 
Red Ni 
Wang Chyou (autumn) [Female] 
Yu Ling (delicate and dainty) [Female] 
Huang Kong (glorious, sky) 
Vivian Shing [Female] 
Ice Ice Tseng 
Wong Gangsheng 
Pearl Wang [Female] 
Yun Chen [Female] 
Chin Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Tang Mu Tan (tree peony blossom) [Female] 
Mak Hseuh [Female] 
Chiao Kung 
Flower Lang [Female] 
Thunderin' Bennie Tam 
John Zhang 
Ha Haixia [Female] 
Bennie Yiu 
Kelly Lang [Female] 
Shirley Lau [Female] 
Mak Lieh 
Jackie Tieh 
Cruel Scottie Li 
Strong Bobby Pak 
Ti Chyou (autumn) [Female]