250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Wed Dec 11 16:30:02 UTC 2019

-------------------------------------------------------------------------------

Li Yan [Female] 
Bad Bowie Tsang 
Straight Scottie Li 
Yip Jiani [Female] 
Cheng Yifu 
Lightning Kai 
Mikey Lang 
Yen Hark 
Sun Mingxing [Female] 
Swingin' Denny Hu 
Sad Rusty Kwan 
Chan Hark 
Miss Tsui 
Wang Siu-Lang 
Flower Kou [Female] 
Jerry Tang 
Quick Kenny Ng 
Brigitte Kou [Female] 
Max Chen 
Ba Peijun [Female] 
Mok Fung (bird) [Female] 
One Eye Jiang 
Lan Chi-Hei 
Old Stanley Tsai 
Kok Kit-wai 
Shiu Jaw-long (like a dragon) 
Lai Bik (jade) [Female] 
Sharp Robbie Tam 
Mok Jing-wei (small bird) [Female] 
Robbie Yang 
Robbie Cong 
Bad Charlie Lang 
Straight Ricky Shih 
Silent Lei 
Wei Meh-e (beautiful posture) [Female] 
Bennie King 
Lau Meh-funh (pretty or beautiful phoenix) [Female] 
Lucky Bowie Wu 
Kerry Yuan [Female] 
Bazooka Lai 
Hsiao Hu (tiger) [Female] 
Delia Zhu [Female] 
Andy Lan 
Lan Kar-King 
Pak Lingjuan [Female] 
Wu Sing-Yi 
Markie Yiu 
Debbie Tam [Female] 
Bang Bang Ti 
Kara Suk Wah 
Bad Rusty Li 
Jadefinger Ma 
Lung Ding [Female] 
Karen Jiang [Female] 
Kara Sun [Female] 
Andy Hou 
Happy Bobby Yen 
Chang Lin (beautiful jade) [Female] 
Mad Bowie Hsiao 
Swingin' Scottie Dee 
Tieh Shun-Kwan [Female] 
Heavy Hou 
Perry Zhang 
Victor Gum 
Lei Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Yau Manchu (pure) 
Sheng Jet 
Denny Yang 
Napoleon Kuk 
Old Chucky Huang 
Eddie Tam 
Chucky Kwan 
Harry Kou 
Dynamite Kai 
Scottie Chin 
Ying Wai-Tak 
Fat Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Winchester Kou 
Kenny Mak 
Karen Yung [Female] 
Fang Chia-liang 
Yung Chyou (autumn) [Female] 
Tang Yuejiu 
Tsang Mu Lan (magnolia blossom) [Female] 
Sun Sya (summer) [Female] 
Sucker Punch King 
Sun Ushi (the ox) [Female] 
Yuen Sing-Chi 
Kwan Ding-bang (protect country) 
Larry Tseng 
Liang Sau-Lung 
Bad Rusty Wong 
Hui Shing (victory) 
Dirty Terry Yang 
J.J. Tan 
Stanley Jianbua 
Shiu Lin (beautiful jade) [Female] 
Philip Leung 
Stiff Terry Mo 
Shih Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Zeng Wing (glory) 
Ti Liko (protected by Buddha) 
Sloppy Ha 
Dead Eye Kwan 
Golden Jimmy Zeng 
Gum Peijun [Female] 
Daisy Chain Jiang 
Sick Boy Mo 
Harry Kai 
Gum Chi-Wai 
Sun Xuedi [Female] 
Lan Kar-King 
Sammy Kok 
Kwan Mei (beautiful, plum, sister, rose) [Female] 
Frankie Ba 
Tong Kue Ching (sounds good) [Female] 
Opal Yip [Female] 
Zeng Ka-Yan 
Sweet Jimmy Tah 
Max Kuk 
Artillery Song 
Little Sister Kou 
Ba Lee (plum) [Female] 
Yang Yixiao 
Tsui Kar-Ying 
Napoleon Lei 
Yu Chi (the younger generation) 
Stanley Tieh 
Lord Pien 
Stiff Victor Wu 
Eugene Kok 
Rum Punch Lam 
Cool Hand Yau 
Smokin' Robbie Pak 
Pinky Hou 
Jiang Wai-Tak 
Sloppy Wang 
Josie Lei [Female] 
Weird Albert Hou 
Gum An (peace) 
Ying Zhiyuan (ambition) 
Wei Shilin (intellectual) 
Yen Mao [Female] 
Young Denny Chiao 
Screwdriver Lo 
Vivian Jiang [Female] 
Special Tseng 
Yau Sing-Yi 
Cassandra Tong [Female] 
Bennie Hou 
Violet Tah [Female] 
Romeo Chin 
Tah Sau-Lung 
Bennie Kwan 
Atomic Han 
Bad Eddie Hou 
Zeng Chu Hua (chrysanthemum) [Female] 
Bazooka King 
Lord Pao 
Little Brother Lung 
Slick Bobby Yen 
Chen Shen (spirit, deep thought) 
Leung Chen (vast, great) 
Nina Huang [Female] 
Wiseguy Liu 
Bobby Tah 
Hsiao Xilan [Female] 
Maverick Lang 
Lung Sau-Lung 
Brigitte Tsang [Female] 
Royale Fang 
Sammy Shing 
Gigi Shih [Female] 
Slick Kenny Zhu 
Romeo Jianbua 
Z.Z. Miu 
Yiu Yang (sun) [Female] 
Pien Chi-Hei 
Blacky Yung 
Shing Ka 
Smooth Bennie Sun 
Leung Jiahui (nice) [Female] 
Qiu Lingjuan [Female] 
Melodious Ying 
Josie Tsui [Female] 
Yau Song 
Stiff Ken Wang 
Li Kar-Ying 
Brigitte Fat [Female] 
Zheng Yow (feminine) [Female] 
Fang Shing (victory) 
Silky Dee 
Weird Ken Tsui 
Johnny Miu 
He Hing-Hong 
Big Brother Ba 
Kara Ying [Female] 
Jack Xiu 
Bacardi Xiu 
Lucky Bennie Pak 
King Mei (beautiful, plum, sister, rose) [Female] 
Dirty Jackie Lung 
Plastic Shih 
Eternity Tsai [Female] 
Hsiao Lixue (beautiful snow) [Female] 
Sheng Sai Yuk 
Lau Sau-Hin 
Yang Jet 
Davy Fang 
Shiu Te (special) [Female] 
Drunken Sun 
Fong Wing (glory) 
Blue Sik 
Artillery Yuan 
Ma Gong 
Yuen Ning 
Cong Sya (summer) [Female] 
Lei Lan [Female] 
Yuan Fui-On 
Zhou Sing-Mo 
Zhu Yu-jun (from Chongching) [Female] 
Fat Chyou (autumn) [Female] 
Fan Xiaoqin [Female] 
Romeo Pao 
Zheng Hou 
Flash Tommy Ma 
Ma Hing-Hong 
Ox Face Tseng 
Lo Yuying (jade flower) [Female] 
Mak Zhihuan (ambitious) 
Li Fui-On 
Sun Hui [Female] 
Leung Yong [Female] 
Jadefinger Tsang 
Dead Eye Song 
Woo Tat-Ming 
Maverick Ba 
Robbie Cheng 
Machine Gun Sun 
Ollie Ho 
Xu Tat-Ming 
Han Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Jiang Bik (jade) [Female] 
Josie Sun [Female] 
Jianbua Hop (agreeable) 
Freddie Miu 
Eagle Eye Fan 
Ni Tse [Female] 
Josie Zhang [Female] 
Davy Tah