250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Sat Aug 24 13:30:01 UTC 2019

-------------------------------------------------------------------------------

Kelly Kara [Female] 
Quick Terry Zeng 
Pak Haixia [Female] 
Yuen Min 
Zeng Kwok-Bun 
Karen Kou [Female] 
Lucky Bobby Hsiao 
Sheri Cong [Female] 
Qiu Xiumin [Female] 
Kok Man 
Hui Shoi-ming (life of sunshine) 
Ti Hou 
Karen Qiu [Female] 
Wang Yixiao 
Wei Mu Lan (magnolia blossom) [Female] 
Ba Haifeng 
Tsai Peihsi [Female] 
Pien Ying [Female] 
Sapphire Fan [Female] 
Old Buddy Tong 
Shelly Woo [Female] 
Kara Mo [Female] 
Li Sying (star) 
Gum Shiyu 
Gao Chi-Wai 
Tsui Peipei [Female] 
Maverick Liang 
Li Tat-Ming 
Chin Siu-Man 
Plastic Zhang 
Tong Chuen-Chun 
Flash Ken Pak 
Smooth Sammy Hsiao 
Candy Lee [Female] 
Alexis Mok [Female] 
Song Tong-ngo (Eastern Hill (good Feng Shui)) 
Fennie Tam [Female] 
Mo Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Wu Xingjiang [Female] 
Wei Ning 
Swank Stanley Qiu 
Hu Kwong (broad) [Female] 
Dark Jackie Xu 
Swank Teddy Yun 
Kuk Shiao-Chiang 
Tequila Lei 
Qiu Peijun [Female] 
Zeng Hon-Keung 
Blue Kwok 
Swingblade Xiu 
Bennie Yuen 
Strange Mikey Kwok 
Dark Andy Qiu 
Dark Larry Shiu 
Kara Lok (happiness) 
Straight Jackie Wang 
John Shiu 
Freddie Hu 
David Miu 
Ha Yuying (jade flower) [Female] 
Yi Weiqian 
Yiu Ying-Hung [Female] 
Teresa Fang [Female] 
Yu Yifu 
Yuan Ming-Yam 
Sammy Sun 
Philip Jianbua 
Chucky Tsai 
Melanie Kuk [Female] 
Yu Shiyu 
Buddy Sheng 
Cheng Chung (intelligent) 
Harmony Ying [Female] 
Kun Lijuan [Female] 
Ha Te 
Lo Baio 
Huang An (peace) 
Sick Boy Shih 
Weird Danny Chin 
Zhou Yong [Female] 
Mary Liu [Female] 
Golden Scottie Hui 
Zhang Dewei (highly virtuous) 
Burton Sheng 
Cool Hand Tieh 
Zhou Weiqiang 
Kok Qianru (nice smile) [Female] 
Lee Sau-Hin 
Napoleon Law 
Teddy Jianbua 
Tong Shun-Kwan [Female] 
Shiu Gan (dare, adventure) 
Harry Ti 
Huang Guotin (polite, firm, strong leader) 
J.J. Huang 
Liang Chu Mei 
Lam Man 
Woo Jian-jie 
Swingin' Victor Yung 
Wang Kwok-Bun 
Tang Quon (bright) 
Candy Wei [Female] 
Yiu Peng 
Song Mao [Female] 
Kuk De-shi (a man of virtue) 
Wong Keung (universe) 
Nina Lang [Female] 
Mok Yifu 
Sapphire Tseng [Female] 
Pak Yuying (jade flower) [Female] 
Kai De-shi (a man of virtue) 
Scottie Wu 
Jimmy Chin 
Lo Jian-jie 
Tsang Guoqiang 
Electric Chucky Su 
Yiu Lan [Female] 
Smokin' Teddy Tsui 
Yu Tung (all, universal) 
Straight Rusty Kuk 
Wu Tong-ngo (Eastern Hill (good Feng Shui)) 
Annie Kok [Female] 
Shing Tak-Wah 
Ken He 
Hui Tan 
Swingblade Hsiao 
Candy Tsien [Female] 
Jianbua Guotin (polite, firm, strong leader) 
Venomous Lung 
Toughy Chen 
Song Song 
Eugene Yang 
Quick Willy Yi 
Smilin' Freddie Mo 
Stiff Tommy Tieh 
Sharp Larry Fat 
Smokin' Jackie Cong 
Chucky Yang 
Black John Dee 
Lan Chi (the younger generation) 
Z.Z. Kara 
Drunken Tong 
Shiu Manchu (pure) 
Karen Yang [Female] 
Wu Guotin (polite, firm, strong leader) 
Thunderin' Robbie Miu 
Su Yuwei 
Kou Feng 
Jack Wei 
Kara Qiu [Female] 
Flash Teddy Lang 
Kun Fan-Kei 
Gum Lihwa (a Chinese princess) [Female] 
Kara Mak [Female] 
Harmony Zhu [Female] 
Johnny Yuan 
Pinky Tsai 
Ti Yuet (moon) [Female] 
Brigitte Xiu [Female] 
Adrienne Yi [Female] 
Stanley Tah 
Wiseguy Kuk 
Teddy Gum 
Young Bowie Mo 
Old Fashioned Shiu 
Johnny Sun 
Qiu Ning 
Li Yixiao 
Lo Kar-King 
Pao An (peace) 
Brigitte Chin [Female] 
Law Eu-meh (especially beautiful) [Female] 
Fast Andy Yiu 
Tah Sau-Lung 
Chucky Ti 
Yiu Ning 
Gina Shing [Female] 
Zhu Min [Female] 
Wong Xingjiang [Female] 
K.K. Kwok 
Kwan Wai-Tak 
Nina Yi [Female] 
Tah Kwong (broad) [Female] 
Robbie Chen 
Porphyry Song [Female] 
Zhu Zhiyuan (ambition) 
Tan Huang Fu (rich future) 
K.K. Mok 
Swingin' Charlie Chan 
Old Harry Kara 
Ng Chi-Hei 
Yip Fei 
Cong Fai (growth, beginning, or fly) 
Yang Te 
Frances Chen [Female] 
Sweet Sammy Tong 
Swingblade Tsui 
Hacksaw Yu 
Thunderin' Harry Wu 
Chang Xiulan [Female] 
Fast Terry Yun 
Mad Chucky Shih 
Barbie Lam [Female] 
Strange Bennie Lau 
Chin Chih 
Cynthia Su [Female] 
DeeDee Kou [Female] 
Happy Johnny Tseng 
Li Xiulan [Female] 
Young Tony Yang 
Xu Cheh 
Mary Lan [Female] 
Ugly Yau 
Brigitte Yuan [Female] 
Willow Yen [Female] 
Chen Kang 
Burton Sik 
Bad Davy Yip 
Willy Ti 
Albert Han 
Leung Kien 
Emily Lei [Female] 
Tah Hung (great) 
Big Brother Pien 
Kun Bik (jade) [Female] 
DeeDee Yuen [Female] 
Lan Wing-heng 
Ma Sing-Yi 
David Sun 
Annie Gao [Female] 
Lucky Toby Xiu 
Yu Yanjun [Female] 
Tora! Tora! Chan 
Fennie Kou [Female] 
Barbie Woo [Female] 
Su Hing-kai 
Tsang Weihong [Female] 
Kelly Sun [Female] 
Pak Kwok-Bun 
Stanley Fat 
Robbie Liang 
Quick Rusty Kuk 
Sad Andy Gao 
Vigorous Wang 
General Tong 
Chan Song 
Xu Xiumin [Female] 
Leung Sau-Hin 
Yung Hou 
Perry Tieh